Chế độ của người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Cập nhật ngày: 03/08/2018 05:10:13

Người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng được miễn các khoản chi phí trong thời gian cai nghiện. Đây là nội dung trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể, người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng được miễn chi phí khám sức khỏe, xét nghiệm phát hiện chất ma túy và các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn (theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh hiện hành của cơ quan có thẩm quyền quy định đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập).

Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện là 400.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định. Tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sở điều trị cắt cơn là 40.000 đồng/người/ngày, thời gian tối đa không quá 15 ngày. Đồng thời, miễn chi phí cho các hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện (tùy nhu cầu của đối tượng và đóng góp theo thời điểm cụ thể).

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn