Kết quả nổi bật của Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023

Cập nhật ngày: 29/12/2023 11:22:48

ĐTO - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp thực hiện cơ chế phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở; tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện chương trình, các dự án đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, người dân trực tiếp tham gia và đề xuất mô hình giảm nghèo tại cộng đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện việc giải ngân nguồn vốn giảm nghèo bền vững. Tổng kinh phí thực hiện gần 59 tỷ đồng, đạt 74% vốn được giao. Kết quả chính sách tín dụng hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên, doanh số cho vay đạt trên 460 tỷ đồng, với hơn 7.200 hộ vay.

Cùng với đó, dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm tổ chức triển khai thực hiện. Trong năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh và đào tạo hơn 17.000 học viên; trong đó, trình độ cao đẳng gần 1.330 học viên, trung cấp 3.000 học viên, sơ cấp trên 3.300 và đào tạo dưới 3 tháng hơn 9.600 học viên, đạt 115 % kế hoạch năm, qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt hơn 76%.

Đồng thời tổ chức được 33 phiên giao dịch việc làm, đạt 118% kế hoạch đề ra, có gần 38.500 lao động được giải quyết việc làm, đạt 128%, trong đó có hơn 2.000 lao động đã xuất cảnh làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng, đạt gần 134% kế hoạch năm.

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước được triển khai thực hiện thường xuyên, đầy đủ, đảm bảo các đối tượng được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định. Trong năm, toàn tỉnh cấp gần 74.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho gần 29.000 học sinh; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 2.600 căn nhà ở đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn; hỗ trợ dạy nghề cho gần 650 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh đã vận động được gần 14 tỷ đồng, đạt 170%; thực hiện trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng cho hơn 70.000 đối tượng, đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được trợ giúp hỗ trợ kịp thời.

Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,51% (giảm 0,66%) theo chuẩn Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ (vượt chỉ tiêu Nghị quyết giao là 0,4%).

NGUYỄN LONG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn