Dự kiến từ 2025 thi tốt nghiệp trung học phổ thông có 4 môn bắt buộc

Cập nhật ngày: 18/03/2023 05:34:36

Theo Dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để lấy ý kiến của xã hội, cùng với Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử sẽ là môn bắt buộc thứ 4.


Ảnh minh họa: THỦY NGUYÊN

Theo phương án tại Dự thảo Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, giai đoạn 2025- 2030 sẽ giữ ổn định phương thức thi trên giấy; đồng thời tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện (có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính).

Giai đoạn sau 2030, phấn đấu để đến khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện để tổ chức thi trên máy tính sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.

Về môn thi, hình thức thi, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được tổ chức thi theo môn, trong đó các môn học bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử (đối với giáo dục phổ thông); Ngữ văn, Toán, Lịch sử (đối với giáo dục thường xuyên) và các môn học lựa chọn ở bậc trung học phổ thông gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Thí sinh học chương trình trung học phổ thông dự thi 4 môn học bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử và 2 môn học lựa chọn trong số 4 môn học đã chọn học; thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông dự thi 3 môn học bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Lịch sử và 2 môn học lựa chọn trong số 4 môn học đã chọn học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo chung, ban hành quy chế và hướng dẫn tổ chức kỳ thi; xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi cung cấp cho các địa phương tổ chức thi; quy định lịch thi chung; thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Các địa phương sẽ chỉ đạo, tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tại địa phương theo lịch thi chung của Bộ.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương thức tổ chức thi chung đề, chung đợt đối với cả môn học bắt buộc, môn học lựa chọn trong số các môn thí sinh đã chọn học ở bậc trung học phổ thông đáp ứng được yêu cầu của chương trình phổ thông 2018, phù hợp với cách thức chọn môn học lựa chọn, bảo đảm đánh giá được các năng lực cốt lõi cơ bản, thiết yếu và năng lực sở trường phù hợp với định hướng nghề nghiệp ở bậc học trung học phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận ý kiến góp ý từ ngày 17/3 đến 17/5.

Mời xem toàn bộ Dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 tại đây.

Theo THANH XUÂN (NDO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn