Hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phối hợp bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày: 02/03/2021 10:37:12

ĐTO - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT), UBND tỉnh, các sở, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội triển khai, thực hiện nhiều giải pháp trong công tác BVMT. Trong đó, chú trọng công tác quy hoạch, sắp xếp, kiểm tra, xử lý, tuyên truyền, vận động người dân đồng hành cùng chính quyền các cấp chung tay giữ gìn môi trường.


Hội viên phụ nữ tham gia mô hình Tổ phụ nữ thân thiện với môi trường

Cùng với các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác BVMT, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn xây dựng, thực hiện các kế hoạch tập trung tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BVMT. Trong đó, chú trọng giải quyết các vấn đề trọng tâm về ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực: thu gom chất thải sinh hoạt, y tế, nuôi trồng thủy sản, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; tăng cường xử lý, cải tạo phục hồi môi trường các bãi rác...

UBND tỉnh cùng các ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã chứng nhận hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi trường triệt để và xóa tên các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tại các khu, cụm công nghiệp, UBND tỉnh có các văn bản tăng cường chỉ đạo và yêu cầu tất cả các khu công nghiệp triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, đầu tư hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải tập trung. Vì vậy, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động về BVMT đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp được thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua thanh tra, kiểm tra các cơ sở được nhắc nhở tuân thủ các quy định của pháp luật về BVMT. Bên cạnh đó, các ngành hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh áp dụng các biện pháp, công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí, đầu tư đổi mới công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường...

Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã tập trung thực hiện công tác quy hoạch, quản lý chất thải. Trong đó chú trọng việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh; xây dựng phương án và tiến hành thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Trong năm 2020, các ngành chuyên môn tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải nguy hại. Kết quả đã tổ chức thu gom, xử lý hơn 20 tấn chất thải bao gói thuốc bảo vệ thực vật, đầu tư, bố trí hơn 1.500 hố thu gom và 9 khu vực lưu chứa tập trung trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với chất thải y tế nguy hại, 100% khối lượng phát sinh được thu gom, xử lý theo mô hình xử lý cụm tập trung.

Việc quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được thực hiện ổn định, không để xảy ra các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động về BVMT đối với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thường xuyên được tăng cường. Các ngành chức năng, địa phương đã tập trung thanh tra, kiểm tra các công ty, doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, bệnh viện, chế biến thủy sản, nuôi trồng thủy sản,... đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về BVMT. Trong năm 2020 đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật BVMT tại hơn 300 cơ sở; trong đó đã phát hiện 110 cơ sở vi phạm; các cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về môi trường.

Ở các huyện, thành phố trong tỉnh, công tác BVMT được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng thực hiện. Tại huyện Tháp Mười, lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi thủy sản, UBND huyện cùng các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở các hộ chăn nuôi đảm bảo các quy trình, không xả nước thải ảnh hưởng đến môi trường; đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, vận động thu gom bao, gói thuốc bảo vệ thực vật; xây dựng nơi chứa rác, đốt rác phù hợp điều kiện địa phương. Đối với việc thu gom rác thải sinh hoạt, hiện nay, các xã, thị trấn trong huyện đều có phương tiện thu gom rác đến các xã. Tại xã Thạnh Lợi, hiện nay, các phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt đến tận ấp trong xã góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, đáp ứng các tiêu chí về môi trường tại địa phương.

Công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia cùng với chính quyền chung tay BVMT được các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả. Các mô hình điểm về BVMT tiếp tục được chú trọng, duy trì và phát triển, tiêu biểu là các mô hình: “Tổ Phụ nữ tự quản môi trường”, “3 sạch”, “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”, “Tuyến đường thanh niên Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, “Thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, “Ngày Chủ nhật sạch”, “Tôn giáo với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu”, “Trường học xanh - sạch - đẹp”, “Ngày Chủ nhật sạch”, “Xử lý rác hộ gia đình”...  Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch về công tác BVMT, thanh, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây ô nhiễm môi trường và thực hiện các giải pháp, biện pháp khắc phục hậu quả do ô nhiễm môi trường gây ra...

C.P.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn