Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày: 17/10/2021 12:40:11

http://baodongthap.com.vn/database/video/20211017124114BVMT201.mp3

ĐTO - Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần tạo sự chuyển biến tích cực. Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật về BVMT của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân từng bước được nâng cao; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã chú trọng đầu tư các công trình xử lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm và BVMT... Với những kết quả đạt được này đã góp phần tích cực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021.


Người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ý thức trong việc thu gom rác thải bảo vệ môi trường trong khu vực dân cư (ảnh tư liệu)

Triển khai nhiều giải pháp BVMT

Để nâng cao hiệu quả việc BVMT, trong 9 tháng đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Đồng Tháp quan tâm đến công tác xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để các dự án thuộc đối tượng cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và hoàn thành việc xóa tên trong năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tăng cường công tác phối hợp, quản lý về công tác BVMT trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các khu xử lý tập trung; triển khai thực hiện ngay các giải pháp để khắc phục tạm thời tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi rác hiện hữu; chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 670/QĐ UBND-HC ngày 1/6/2021 về quy trình vận hành ô chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 4/8/2021 về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 2025, định hướng đến 2030; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 17/5/2021 về việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030...

Theo Sở TN&MT Đồng Tháp, thời gian qua, công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt của tỉnh Đồng Tháp đã có những chuyển biến tích cực. Cùng với hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt được quan tâm đầu tư thì nhận thức của cộng đồng về vai trò, trách nhiệm trong hoạt động BVMT ngày càng được nâng cao... Đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách xã hội, công tác vệ sinh môi trường càng được chú trọng nhiều hơn. Rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển, xử lý an toàn, không để tồn đọng gây ô nhiễm môi trường.

Với mục tiêu giữ gìn các tuyến đường, ngõ phố, nơi công cộng, khu dân cư luôn sạch sẽ, các huyện, thành phố trong tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là việc sử dụng khẩu trang, thải bỏ sau khi sử dụng đúng quy định, tăng cường công tác vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, giám sát việc thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý.

Các ngành, các cấp cũng tập trung truyền thông về BVMT, triển khai và phổ biến rộng rãi Luật BVMT năm 2020; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình điểm hoạt động có hiệu quả như: nông dân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng; Tổ tự quản BVMT, Câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni-lông... Các hoạt động truyền thông được tổ chức đi đôi với công tác BVMT trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra. Sở TN&MT cũng phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đến nay có 111/115 xã đạt tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, trong đó có 97 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới...


Công ty CP XNK Sa Giang (TP Sa Đéc) đầu tư thiết bị máy móc hiện đại để giảm thiểu phát thải, nâng cao hiệu quả việc bảo vệ môi trường

Ông Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Tháp cho biết, thời gian tới, ngành TN&MT tập trung vào mục tiêu tạo bước chuyển biến trong công tác quản lý TN&MT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng BVMT, khẳng định vai trò của ngành đối với xã hội. Cùng với đó, thực hiện các dự án về môi trường, biến đổi khí hậu, trong đó tập trung xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đánh giá khí hậu của tỉnh Đồng Tháp; tham mưu về công nghệ, thiết bị đầu tư trạm quan trắc nước thải tự động, chất lượng nước thải sau xử lý từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, công suất 10.000m3/ngày của TP Cao Lãnh; thực hiện các bước đầu tư phủ bạt ô rác số 2 tại Khu xử lý Đập Đá, huyện Cao Lãnh; đẩy mạnh công tác đào tạo nghiệp vụ BVMT; tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT; tiếp tục nhân rộng các mô hình BVMT hiệu quả ở địa phương. Ngành cũng tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ việc kê khai, thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp và các nguồn thu khác về lĩnh vực môi trường; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch hoạt động quản lý nhà nước về BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2021 đã được phê duyệt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở điều trị Covid-19 nhằm thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và vệ sinh môi trường...

Tín hiệu lạc quan trong công tác BVMT

Nhờ những hoạt động tuyên truyền, giáo dục về BVMT, nhiều doanh nghiệp cũng đã quan tâm đầu tư hơn cho hệ thống hạ tầng phục vụ cho công tác xử lý ô nhiễm; tập trung giải quyết được cơ bản các điểm bức xúc về ô nhiễm môi trường.

Là đơn vị thường xuyên có những chương trình hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện các giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, từ năm 2020 đến nay, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp đã hỗ trợ 4 doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng; hỗ trợ 1 cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn; hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp áp dụng giải pháp sản xuất sạch hơn, đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến giúp nâng cao năng suất, chất lượng. Bên cạnh đó, từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương và khuyến công Quốc gia đã hỗ trợ cho 23 cơ sở, doanh nghiệp trong xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp. Đồng thời hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp... Qua đó, có nhiều cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào thực tiễn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Nhận hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công địa phương, hộ kinh doanh Phong Mai (xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành) đã đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sản xuất bột, giúp xử lý nước thải 200m3/ngày đêm để xử lý lượng nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, đảm bảo các thông số đánh giá chất lượng. Ông Trần Thanh Phong - chủ hộ kinh doanh Phong Mai cho biết: “Trong quá trình sản xuất kinh doanh, đơn vị luôn chú trọng đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế và an sinh xã hội, đảm bảo môi trường. Đây là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Theo ông Nguyễn Văn Luận - Phó Giám đốc Sở Công Thương Đồng Tháp, ngành công thương sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trong nâng cao nhận thức và hiểu biết về áp dụng sản xuất sạch hơn và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào trong sản xuất cho lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật doanh nghiệp; tổ chức thêm các lớp tập huấn, tư vấn kiểm toán năng lượng, tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn. Ngoài ra, thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, tổ chức hội thảo, tập huấn, tư vấn kiểm toán năng lượng, tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn, hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp đầu tư máy móc công nghệ tiên tiến...

Cũng là lực lượng thực hiện hiệu quả các giải pháp BVMT, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao ý thức trách nhiệm BVMT. Trong đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiếp tục xây dựng mô hình điểm Chi hội Nông dân “Nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch”, nhằm BVMT nông thôn trên địa bàn xã Long Thuận và xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự. Trong đó, đầu tư hố lớn tạm lưu trữ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV); xe đẩy vận chuyển rác; thùng nhựa chứa rác thải sinh hoạt gia đình; đầu tư nhà kho tạm lưu chứa rác thải bao bì, chai lọ thuốc BVTV. Đồng thời tổ chức tập huấn tuyên truyền thu, gom rác thải thuốc BVTV... Hội Nông dân các huyện, thành phố cũng chủ động phối hợp tổ chức ra quân thu dọn vệ sinh khu dân cư, thu gom chai lọ, bao bì thuốc BVTV, vận động hội viên, nông dân sản xuất theo hướng an toàn gắn với BVMT.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh còn phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Sở TN&MT đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật BVMT; thực hiện chiến dịch truyền thông, phát động phong trào toàn dân BVMT; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng trong việc nâng cao nhận thức về BVMT của Nhân dân. Các cấp Hội phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ BVMT thông qua sinh hoạt chi, tổ hội; thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, hộ chăn nuôi xây dựng hầm biogas...

Bà Phan Thị Kim Nhung - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Công tác tuyên truyền vận động BVMT được thực hiện đúng định hướng, lộ trình đề ra. Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện các mô hình điểm của tỉnh, địa phương có hiệu ứng rất cụ thể bằng những việc làm thiết thực như: tuyên truyền vận động xã hội hóa, đối ứng công trình BVMT(đầu tư thêm hố rác, thùng chứa rác sinh hoạt gia đình, trồng cây xanh, xây nhà kho tạm lưu chứa rác bao bì chai, lọ thuốc BVTV...). Điều này cho thấy sức lan tỏa của mô hình, hiệu quả bước đầu được người dân và chính quyền đồng tình hưởng ứng chung tay BVMT”.

KHÁNH PHAN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn