Thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật

Cập nhật ngày: 14/04/2021 06:07:07

ĐTO - UBND tỉnh vừa chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh về việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. Đồng thời chủ động tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV trên địa bàn quản lý. Bố trí nguồn kinh phí của địa phương để tự lựa chọn đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý đúng theo quy định.


Một lu đựng vỏ chai, thuốc bảo vệ thực vật ở xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn quản lý bể chứa, khu vực lưu chứa, hướng dẫn, quản lý hoạt động thu gom, chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Song song đó, tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân thu gom vỏ chai, bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, để đúng nơi quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức lưu chứa, vận chuyển và xử lý bao gói, thuốc BVTV sau sử dụng đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

T.NG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn