Tân Hồng

Tuyển dụng công chức cấp xã qua thi tuyển

Cập nhật ngày: 10/03/2014 04:43:06

Nhằm góp phần xây dựng chính quyền địa phương, thực hiện việc cải cách hành chính trong công tác tuyển dụng công chức cấp xã, UBND huyện Tân Hồng đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2013.


Tuyển dụng công chức cấp xã qua thi tuyển sẽ nâng cao năng lực
đội ngũ công chức

Là huyện đầu tiên thực hiện thi tuyển công chức cấp xã, UBND huyện Tân Hồng đã có những bước chuẩn bị tốt để tổ chức thành công kỳ thi này. Bắt đầu từ tháng 7/2013, UBND huyện Tân Hồng đã ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2013. Kế hoạch đề ra yêu cầu tổ chức thi tuyển, xét tuyển phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, công bằng và chất lượng. Phòng Nội vụ huyện Tân Hồng được UBND huyện giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND huyện để việc tổ chức thực hiện kỳ thi tuyển đạt hiệu quả.

UBND huyện cũng đã chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát lại thực trạng đội ngũ công chức của từng đơn vị, xác định cụ thể nhu cầu chức danh công chức cần tuyển dụng để bổ sung, đảm bảo đủ số lượng công chức theo quy định và có kế hoạch sắp xếp, bố trí lại những công chức chưa có trình độ chuyên môn hoặc có trình độ chuyên môn nhưng ngành đào tạo không phù hợp với chức danh công chức đang đảm nhiệm để tuyển dụng mới công chức thay thế, đảm bảo công chức đạt chuẩn theo quy định.

Trên cơ sở sắp xếp, bố trí lại công chức, UBND các xã, thị trấn đăng ký nhu cầu tuyển dụng từng chức danh công chức với UBND huyện. Đến tháng 9/2013, UBND huyện ban hành thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2013. Thông báo quy định rõ đối tượng dự tuyển, điều kiện chung, điều kiện cụ thể được đăng ký dự tuyển; số lượng tuyển dụng theo từng ngạch công chức; cũng như môn thi, hình thức và thời gian thi tuyển; cách tính điểm, xác định người trúng tuyển trong kỳ thi và giải quyết khiếu nại...

Sau thời gian chuẩn bị các khâu, đến tháng 12/2013, UBND huyện Tân Hồng đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn. Có 26 thí sinh dự thi, trong đó có 22 thí sinh thi ngạch chuyên viên (chỉ tiêu tuyển dụng 11), 4 thí sinh thi ngạch cán sự (chỉ tiêu tuyển dụng 2). Qua kỳ thi, có 9 thí sinh đạt điểm mỗi môn thi từ 50 trở lên, trong đó có 8/22 thí sinh ngạch chuyên viên, 1/4 thí sinh ngạch cán sự. Căn cứ kết quả chấm điểm có 7 thí sinh trúng tuyển (6 ngạch chuyên viên, 1 ngạch cán sự).

Ông Võ Hồng Mẫn - Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tân Hồng cho biết, điểm khó khăn trong thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn của huyện là việc xây dựng bộ đề thi, do đó cần có sự phối hợp hỗ trợ của các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm đưa các câu hỏi theo từng lĩnh vực phòng phụ trách. Tuy số lượng trúng tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu, nhưng đã tuyển dụng được những người có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc, từng bước đưa công tác tuyển dụng công chức của huyện đi vào nề nếp, khắc phục tình trạng tuyển dụng theo cảm tính, góp phần công khai minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được qua tổ chức thi tuyển công chức, trong năm 2014 này, UBND huyện Tân Hồng sẽ tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức vào khoảng quý 3 tới. Việc thực hiện tuyển dụng công chức qua thi tuyển như huyện Tân Hồng đã góp phần tích cực xây dựng chính quyền địa phương và thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn