Năm 2014 thực hiện hiệu quả và đột phá trong công tác cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 17/01/2014 06:35:20

Chiều ngày 16/01/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 ngành Nội vụ.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành có đột phá trong cải cách hành chính

Trong năm 2013, Sở Nội vụ đã hoàn thành tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trên các lĩnh vực công tác của ngành, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số chủ trương, chính sách mới, có tính bước ngoặc về công tác cán bộ như thi tuyển vị trí lãnh đạo quản lý; thi nâng ngạch, thi tuyển công chức theo nguyên tắc cạnh tranh; xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức…

Năm 2014, ngành Nội vụ tập trung thực hiện tốt các mặt công tác trên lĩnh vực Nội vụ như tổ chức bộ máy, quản lý biên chế; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền; cải cách hành chính… Đồng thời thực hiện đầy đủ các công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ.

Tại các điểm cầu, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã có những ý kiến thảo luận xoay quanh việc thực hiện để đạt hiệu quả tốt công tác cải cách hành chính, kiểm tra sát hạch công chức cấp xã…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan đã yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện hiệu quả và có đột phá trong công tác cải cách hành chính năm 2014 góp phần đóng góp tốt chỉ số năng lực cạnh tranh PCI; theo dõi, đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện nâng cao chỉ số PAPI; đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền cơ sở thân thiện, sâu sát, gần dân.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn