Hồng Ngự chú trọng công khai, đơn giản thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 06/12/2013 05:16:22

Trong những năm qua, huyện Hồng Ngự chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm tạo thuận lợi cho người dân đến giao dịch giải quyết công việc, hạn chế phiền hà, chi phí và thời gian đi lại của người dân.

Năm 2013, UBND huyện Hồng Ngự xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CCHC với mục tiêu: ban hành văn bản đúng quy trình, khắc phục một số tồn tại trong việc soạn thảo ban hành văn bản, tiếp tục hoàn thiện thủ tục hành chính theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho tổ chức và công dân; tiến hành kiểm tra công tác CCHC đối với 11 xã. Kết quả, các xã đều quan tâm đến công tác CCHC, chú trọng công khai niêm yết đầy đủ bộ thủ tục hành chính theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác CCHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tập trung thực hiện, tính đến ngày 31/10/2013 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện đã tiếp nhận 3.924 hồ sơ thuộc các lĩnh vực xây dựng, đất đai, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, cấp phép kinh doanh, cam kết môi trường, kết quả giải quyết đúng hạn 3.736 hồ sơ, còn 186 hồ sơ chưa tới hạn. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã đã tiếp nhận 19.942 hồ sơ, kết quả giải quyết đúng hạn 19.794 hồ sơ, còn 148 hồ sơ chưa tới hạn. Kết quả rà soát thủ tục hành chính của các ngành chuyên môn huyện và UBND các xã: tổng số có 220 thủ tục hành chính, trong đó ngành chuyên môn huyện thực hiện 144 thủ tục, UBND các xã thực hiện 76 thủ tục.

Về công khai thủ tục hành chính, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện thường xuyên cập nhật các văn bản mới và thực hiện đầy đủ trên các lĩnh vực. Ngoài ra, 12 phòng, ban trực thuộc UBND huyện đều có niêm yết thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực của đơn vị. Đồng thời các đơn vị hành chính trong huyện tích cực quan tâm công tác tuyên truyền CCHC, chú trọng điều tra lấy ý kiến công dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công, đẩy mạnh rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính và kiểm tra CCHC, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công vụ.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: Bảng niêm yết còn thiếu một số lĩnh vực do chưa cập nhật các văn bản mới có hiệu lực; tình hình cấp phép xây dựng chưa được quan tâm đúng mức, nhất là công tác tuyên truyền, còn xảy ra các trường hợp người dân tự ý xây dựng, không xin cấp phép xây dựng; còn một vài công chức phụ trách một cửa chưa nắm hết quy trình, thủ tục tiếp nhận của các lĩnh vực chuyên môn. Đây sẽ là những vấn đề mà huyện Hồng Ngự tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới để đưa công tác CCHC ngày càng chất lượng và hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực quản lý của bộ máy nhà nước và tạo niềm tin trong nhân dân.

Minh Thi

Gửi bình luận của bạn