Xây dựng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức 3

Cập nhật ngày: 06/12/2013 05:15:18

UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Dự án Xây dựng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức 3.

Mục tiêu dự án nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, góp phần xây dựng chính quyền hiện đại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch trong phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin hành chính chung cho toàn tỉnh.

Địa điểm đầu tư là Trung tâm Tin học tỉnh, Sở Công Thương, UBND TP. Cao Lãnh. Tổng mức đầu tư của dự án gần 440 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đã phân bổ năm 2013 cho Trung tâm Tin học tỉnh. Thời gian thực hiện năm 2013.

N.A

Gửi bình luận của bạn