Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 30/10/2013 03:12:56

Sau thời gian thực hiện Đề án Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh, công tác này ngày càng được chú trọng, các cơ quan, đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền CCHC trong nội bộ, các hình thức tuyên truyền ngày một phong phú.

Trong năm 2013, toàn tỉnh tổ chức thành công 6 Hội thi tìm hiểu CCHC cấp huyện (tại Tháp Mười, Thanh Bình, Châu Thành, Lai Vung, Tân Hồng, thị xã Hồng Ngự) và hội thi cấp tỉnh thu hút sự tham gia của gần 500 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Hội thi là nơi giao lưu học tập và trao đổi kinh nghiệm trong CCHC giúp nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về CCHC của cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, những buổi đối thoại trực tiếp trên sóng truyền hình giữa lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tỉnh với người dân qua các chủ đề nóng mà người dân quan tâm đã tạo nên sự gần gũi giữa chính quyền với nhân dân, giúp nâng cao sự hiểu biết của người dân về pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật.

Trong tháng 10/2013, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Hội tư vấn thủ tục hành chính nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực: xây dựng, tư pháp, đất đai với hình thức tư vấn trực tiếp, giải đáp thắc mắc của người dân về trình tự thủ tục, cách thức thực hiện, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, xã liên quan đến các lĩnh vực trên. Đây là dịp để người dân tìm hiểu về các thủ tục hành chính và cũng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên truyền thủ tục hành chính để người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật, tăng cường sự quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước. Theo Kế hoạch, ngày hội sẽ diễn ra tại Khu vực chợ TP.Cao Lãnh vào ngày 8/11/2013.

Nhìn chung, công tác tuyền truyền CCHC đã được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt những kết quả nhất định đáng ghi nhận cần được duy trì, phát huy để công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đạt nhiều thành tựu hơn nữa.

Minh Thùy

Gửi bình luận của bạn