Kết quả kiểm tra cải cách hành chính năm 2013

Cập nhật ngày: 30/09/2013 04:23:34

Thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2013, Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành tỉnh tổ chức 3 đợt kiểm tra công tác CCHC tại 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, hầu hết các địa phương đã quán triệt đến cán bộ, công chức thực hiện những nội dung trong Kế hoạch CCHC, công tác tuyên truyền CCHC và Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương V về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, các địa phương đã thực hiện cơ chế một cửa đối với hầu hết các lĩnh vực theo quy định; thực hiện công khai và giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định hiện hành. Trong đó TP. Cao Lãnh đã xây dựng quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa liên thông đối với hầu hết các ngành, nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện, rút ngắn thời gian giải quyết. Huyện Lấp Vò đã thực hiện liên thông với cấp xã trong lĩnh vực đất đai...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các địa phương vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm. Việc thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp xã còn vận hành chưa tốt vì chưa có quy chế phối hợp trong nội bộ, do công chức thường thay đổi hoặc đi học; việc bố trí sắp xếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa khoa học; có nơi đặt thêm các loại giấy tờ, số lượng đơn khác với quy định làm tốn kém chi phí cho người dân; một số xã chưa cập nhật quy định mới, từ đó chưa niêm yết công khai đầy đủ TTHC cho người dân biết để thực hiện. Đối với những hồ sơ trễ hạn hoặc không đủ điều kiện thực hiện, các xã chưa có văn bản trả lời cho dân mà chỉ nói miệng hoặc không giải thích cho dân.

Quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa liên thông điện tử thuộc thẩm quyền cấp huyện của các địa phương chưa nhiều; kios tra cứu chưa cập nhật TTHC mới, hầu hết các kios tra cứu đều hoạt động kém không đáp ứng được nhu cầu tra cứu, tìm hiểu TTHC của người dân. Việc phối hợp giữa cơ quan chuyên môn cấp huyện và Chi cục Thuế chưa thống nhất trong cách thực hiện nên người dân phải chịu thêm những giấy tờ thủ tục ngoài quy định.

Điểm mới trong công tác kiểm tra CCHC tỉnh năm 2013 là Đoàn đã tiến hành sát hạch kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho 858 công chức cấp xã với các chức danh: Tư pháp - Hộ tịch; Địa chính - Xây dựng; Tài chính - Kế toán, Văn hóa - Xã hội; Văn phòng - Thống kê. Nội dung sát hạch xoay quanh kiến thức về CCHC; kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản, thẩm quyền ban hành văn bản; kiến thức chuyên môn trên các lĩnh vực tư pháp, đất đai, xây dựng, tài chính, tin học. Qua kết quả sát hạch, công chức còn trả lời sai nhiều, tập trung ở phần kiến thức về CCHC; kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản, thẩm quyền ban hành văn bản. Trong đó, công chức cấp xã huyện Lấp Vò trả lời sai câu hỏi sát hạch nhiều nhất, chiếm tỷ lệ hơn 37%.

Qua kết quả sát hạch cho thấy thực trạng đa số công chức chuyên môn cấp xã trong tỉnh trình độ ở mức trung bình. Do vậy, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cần có những động thái tích cực trong việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức cấp xã phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác.

Minh Thùy

Gửi bình luận của bạn