Kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Lai Vung

Cập nhật ngày: 02/09/2013 06:04:37

Vừa qua, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã đến kiểm tra kết quả thực hiện công tác CCHC của huyện Lai Vung.


Kiểm tra tại Bộ phận một cửa của UBND huyện Lai Vung

Qua kiểm tra tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Hòa Thành, công tác cập nhật niêm yết văn bản được thực hiện tốt; công tác quản lý bản đồ, hồ sơ địa chính tốt, tuy nhiên công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức còn ít cập nhật các thay đổi theo quy định. Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) lần đầu thực hiện khá tốt nhưng việc cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ theo bản đồ địa chính chính quy còn chậm, hiện nay tại xã còn tồn 500 giấy chứng nhận QSDĐ chưa cấp đổi cho dân.

Lĩnh vực tư pháp còn nhiều hạn chế, còn tình trạng dùng bút xóa và viết chồng lên trong hồ sơ, sổ sách; việc cấp giấy khai sinh chỉ có chữ ký, không ghi họ tên, chức vụ người ký sẽ khó cho việc trích lục, cấp bản sao khai sinh sau này khi người dân có yêu cầu...

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Lai Vung thực hiện tốt các quy định về thủ tục hành chính, tuy nhiên còn hạn chế là chưa thực hiện được liên thông giữa các ngành huyện, giữa huyện và xã. Các lĩnh vực tư pháp, nội vụ, tài chính được thực hiện khá tốt. Lĩnh vực xây dựng hồ sơ cấp phép xây dựng còn thiếu hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế theo quy định. Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tình trạng chung của các xã, thị trấn trong huyện là còn tồn đọng khá nhiều giấy chứng nhận QSDĐ cấp đổi cho dân do người dân đang thế chấp giấy cũ tại ngân hàng.

Qua kiểm tra công tác CCHC của huyện Lai Vung, Đoàn kiểm tra kiến nghị UBND huyện có hướng chỉ đạo để các địa phương phối hợp với các ngân hàng giải quyết vướng mắc trong việc đổi giấy chứng nhận QSDĐ đang thế chấp để giải quyết lượng tồn đọng giấy chứng nhận QSDĐ cấp đổi cho dân. Đoàn cũng kiến nghị huyện chuẩn bị về nhân lực và cơ sở vật chất để ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới thực hiện một cửa liên thông điện tử trong thời gian tới.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn