Kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Châu Thành

Cập nhật ngày: 30/08/2013 06:11:58

Ngày 27/8/2013, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của xã Tân Nhuận Đông và một số cơ quan của huyện Châu Thành.


Đoàn Kiểm tra làm việc với lãnh đạo các ngành huyện và các xã,
thị trấn huyện Châu Thành

Trong 8 tháng đầu năm, UBND huyện Châu Thành đã tập trung chỉ đạo các ngành huyện, UBND các xã, thị trấn không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng công tác CCHC. Đến nay tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa ở các lĩnh vực được thực hiện công khai từ huyện đến các xã, thị trấn; thường xuyên sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên môn cấp huyện đi vào hoạt động ổn định; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định là 63,64%.

Các cơ quan hành chính cấp huyện, xã và thị trấn thực hiện chế độ tự chủ đạt 100%, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị chủ động nguồn tài chính trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Hiện đại hóa nền hành chính, huyện đang tổ chức lại việc thực hiện chuyển đổi sang phiên bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001:2008. Bên cạnh đó cũng còn những hạn chế như: việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, việc rà soát TTHC chưa đảm bảo thời gian; chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tuy được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, việc bố trí chưa đúng chuyên môn vẫn còn nhiều ở cấp xã...

Đánh giá công tác CCHC ở xã Tân Nhuận Đông, Đoàn nhận xét cách làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa khoa học, khiến người dân còn phải chờ đợi; niêm yết chưa đầy đủ các TTHC; còn giải quyết sai quy trình một cửa trong lĩnh vực đất đai; nhận dư thành phần hồ sơ; lĩnh vực hộ tịch còn nhiều hồ sơ trễ hẹn; một số cán bộ tiếp dân chưa am hiểu trình tự TTHC theo các quy định mới. Ở cấp huyện, biên chế bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn thuộc các phòng chuyên môn; chưa thực hiện liên thông giữa các ngành huyện, giữa huyện và xã; hồ sơ tách thửa, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn sai thủ tục...

Bên cạnh những mặt hạn chế, Đoàn kiến nghị huyện Châu Thành cần có kế hoạch đào tạo cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn từ nay đến năm 2015 đúng theo quy định; Phòng Tư pháp cần tổ chức kiểm tra nghiệp vụ cho công chức xã theo quy định. Đặc biệt là ở cấp xã, cán bộ công chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, cần phối hợp thực hiện giải quyết những vướng mắc của TTHC, đảm bảo được quyền lợi cho người dân. Trong đó cần cải thiện chất lượng cung ứng các dịch vụ công; thực hiện tốt việc công khai minh bạch trong các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, danh sách hộ nghèo, việc thu chi ngân sách,... góp phần cải thiện chỉ số PAPI của tỉnh.

TP

Gửi bình luận của bạn