Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 12/08/2013 04:16:45

Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được hưởng mức chi hỗ trợ là 400.000 đồng/người/tháng. Đây là nội dung quy định trong Nghị quyết 107/2013/NQ-HĐND do HĐND tỉnh khóa VIII đã ban hành tại kỳ họp thứ 6.

Đồng thời, HĐND tỉnh khóa VIII cũng đã ban hành Nghị quyết 108 quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, mức hỗ trợ là 20.000 đồng/người/ngày; tùy theo công việc kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mà thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định số ngày được hỗ trợ trong tháng cho cán bộ, công chức.

Các mức chi hỗ trợ trên được áp dụng từ ngày 1/7/2013.

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn