Hội nghị trực tuyến sơ kết CCHC 6 tháng đầu năm

Chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ

Cập nhật ngày: 20/07/2013 08:26:48

Ngày 19-7-2013, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm. Tham gia hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và 12 điểm cầu các huyện, thị, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã phối hợp với các sở, ngành tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC ở các địa phương. Ngoài ra còn sát hạch trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học công chức cấp xã; xây dựng đề án thi tuyển vị trí lãnh đạo, quản lý; đề án nâng cao năng lực CBCC chính quyền cấp xã giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng 2020; tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa tại các huyện, thị, thành phố; có 95% CBCC cấp tỉnh và 90% CBCC cấp huyện được trang bị máy tính, có 35/36 đơn vị được cài đặt phần mềm eOffice, việc xử lý văn bản được nhanh chóng, tiết kiệm; hệ thống hội nghị truyền hình được triển khai rộng rãi...

Tuy nhiên, công tác CCHC còn nhiều hạn chế, một số cơ quan, địa phương chậm triển khai; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa kịp thời chỉ đạo và theo dõi sát kết quả thực hiện các nhiệm vụ vể CCHC, nhất là ở địa phương còn nhầm lẫn trong thẩm quyền ký; công chức cấp xã còn tự đặt thêm các loại giấy tờ, thủ tục, thực hiện sai trình tự; vẫn còn tình trạng người dân gởi đơn thư, khiếu nại, tố cáo đến cơ quan cấp trên về việc giải quyết thủ tục hành chính chưa thỏa đáng. Năm 2012, các chỉ số đo lường mức độ sẵn sàng ƯDCNTT, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh đạt thấp.

Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận của các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị, thành về công tác CCHC trên các lĩnh vực do cơ quan, đơn vị mình quản lý, các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công...

Xác định đây là nhiệm vụ chiến lược, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan đề nghị các ngành, các cấp cần cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, đưa công tác CCHC vào chương trình hành động của địa phương, chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ. Nhất là cần nâng cao trách nhiệm và nhận thức của người đứng đầu. Để tạo được lòng tin của người dân, CBCC phải hiểu được bản chất của công tác CCHC, vừa là người phục vụ, vừa là người tuyên truyền cho người dân hiểu và tham gia CCHC.

                                                                                                                                TP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn