Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Cập nhật ngày: 26/06/2013 03:44:14

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có Quyết định số 584 ngày 21/6/2013 công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung và TTHC giữ nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Có 13 TTHC được ban hành mới; 3 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 54 TTHC giữ nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 13 TTHC được ban hành mới thuộc 4 lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm. 3 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, bao gồm cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

54 TTHC giữ nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thuộc 10 lĩnh vực: dầu khí, lưu thông hàng hóa trong nước, công nghiệp tiêu dùng, điện, công nghiệp, vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất, quản lý cạnh tranh, xúc tiến thương mại, thương mại quốc tế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 1071 ngày 26/11/2012.

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn