Kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Tam Nông

Cập nhật ngày: 24/06/2013 05:23:23

Ngày 20/6/2013, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã đến kiểm tra tại huyện Tam Nông.

Kiểm tra tại thị trấn Tràm Chim, những kết quả đạt được là bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã thực hiện cơ chế một cửa các lĩnh vực đất đai, hộ tịch, chứng thực, xác nhận khác; thực hiện liên thông hộ tịch, hộ khẩu và bảo hiểm y tế cho trẻ em; liên thông với huyện đối với lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Các hồ sơ giải quyết hầu hết là đúng hạn và trước hạn, cán bộ một cửa am hiểu các thủ tục, cập nhật tốt các văn bản mới.


Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND thị trấn Tràm Chim

Bên cạnh đó, công tác CCHC của thị trấn còn một số tồn tại, hạn chế như hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất chưa thực hiện đúng quy trình, người dân phải có biên bản đo đạc trước mới nhận hồ sơ vào một cửa; việc chứng thực chưa phân biệt được tính chất công việc, thực hiện không đúng quy định như chứng thực hợp đồng mua bán nền nhà, lời chứng thực trong giấy tặng cho xe chưa đúng quy định; việc sao y giao cán bộ một cửa thực hiện không thông qua cán bộ tư pháp kiểm tra.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện thực hiện cơ chế một cửa các lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng, chứng thực, đăng ký kinh doanh, môi trường, văn hóa; thực hiện liên thông lĩnh vực đất đai tại 2 xã An Long và Phú Thành A. Công tác văn thư lưu trữ được thực hiện tốt, kho lưu trữ sạch sẽ, quản lý tài liệu ngăn nắp. Lĩnh vực tài chính các đơn vị đều có quyết định thực hiện giao dự toán thu, chi ngân sách năm; có ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC của huyện còn một số hạn chế như chưa thực hiện liên thông giữa các ngành huyện, lĩnh vực xây dựng còn nhận dư thành phần hồ sơ theo quy định, còn một số hồ sơ trễ hẹn.

Đoàn kiểm tra đã tổ chức thi sát hạch trình độ cán bộ, công chức cấp xã của huyện. Kết quả đa số đạt trình độ trung bình khá, trình độ công chức Văn phòng - Thống kê đạt khá nhiều, còn công chức Văn hóa - Xã hội, Tài chính - Kế toán đa số còn yếu. Tiếp thu các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông Nguyễn Văn Na yêu cầu các xã, thị trấn trong huyện khắc phục các tồn tại hạn chế, phát huy kết quả đạt được để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác CCHC.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn