Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế

Cập nhật ngày: 10/06/2013 04:32:07

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, giảm chi phí, thời gian cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế; đồng thời khắc phục các hạn chế, nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý hành chính thuế, chống thất thu ngân sách, giảm nợ thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế được ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2013.

Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ, cá nhân kinh doanh, Luật bổ sung về hồ sơ khai thuế theo quý, bao gồm tờ khai thuế quý; bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào (nếu có); tài liệu khác có liên quan đến số thuế phải nộp. Luật bổ sung quy định thực hiện việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục gia hạn nộp hồ sơ khai thuế từ 5 ngày làm việc xuống 3 ngày làm việc.

Luật sửa đổi, bổ sung một số nội dung cơ bản liên quan vấn đề hoàn thuế như bỏ “chứng từ nộp thuế” trong hồ sơ hoàn thuế; người nộp thuế chỉ phải nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế. Đồng thời, rút ngắn thời hạn giải quyết hoàn thuế. Theo đó, đối với trường hợp “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” thời hạn hoàn thuế giảm từ 15 ngày làm việc xuống còn 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế; trường hợp “kiểm tra trước, hoàn thuế sau” thời hạn giải quyết là 40 ngày thay vì 60 ngày như trước đây. Luật cũng quy định cụ thể các trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Một số quy định được bổ sung để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý thuế phù hợp với thực tế và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm chống thất thu ngân sách, giảm nợ đọng thuế như: thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt; cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế... Trong đó, có bổ sung trường hợp được gia hạn nộp thuế khi phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Luật cũng sửa đổi, bổ sung những vấn đề phục vụ mục tiêu cải cách - hiện đại hóa và hội nhập, phù hợp thông lệ quốc tế như bổ sung nguyên tắc quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế, làm cơ sở áp dụng thống nhất các kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý thuế tiên tiến... Cụ thể, quy định bổ sung nghĩa vụ của người nộp thuế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao quản trị doanh nghiệp cũng như phát triển phương thực quản lý thuế điện tử. Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn