Kiểm tra công tác cải cách hành chính ở huyện Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự

Cập nhật ngày: 17/06/2013 05:18:29

Thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2013, trong 2 ngày 13 và 14/6/2013, Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh đến kiểm tra tại huyện Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự.


Đoàn kiểm tra làm việc với UBND TX.Hồng Ngự

Kiểm tra tại xã Thường Thới Hậu B (huyện Hồng Ngự), ngoài thực hiện cơ chế một cửa đối với lĩnh vực theo quy định, xã đã thực hiện cơ chế một cửa liên thông các lĩnh vực hộ tịch và hộ khẩu, lao động thương binh và xã hội. Các hồ sơ được giải quyết đúng và trước thời hạn quy định, mẫu biểu hồ sơ cung cấp miễn phí cho dân, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình cho người dân. Chất lượng cán bộ, công chức (CBCC) của xã đảm bảo về chuyên môn nghiệp vụ; xã thực hiện đầy đủ và đúng chế độ chính sách đối với CBCC...

Điểm nổi bật của xã là đã thực hiện việc lấy phiếu tham khảo ý kiến công dân về thái độ phục vụ và giải quyết công việc của CBCC trong thực hiện nhiệm vụ để làm cơ sở đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân.

Bên cạnh đó, xã có một số hạn chế như công tác quản lý bản đồ địa giới hành chính của xã không tốt, đã bị mất từ năm 2010, không rõ nguyên nhân; kế hoạch CCHC có nhiệm vụ chưa phù hợp, chưa cụ thể, quy chế phối hợp chưa ghi rõ các thủ tục được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông.

Tại huyện Hồng Ngự, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tốt và đúng thẩm quyền việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường; mẫu biểu và thời gian giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng quy định. Các lĩnh vực tư pháp, xây dựng được thực hiện khá tốt... Mặt hạn chế là chưa cập nhật và phổ biến kịp thời các văn bản mới trong công tác văn thư lưu trữ; quy chế phối hợp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chưa cập nhật theo các quy định hiện hành.

Kiểm tra tại phường An Thạnh (thị xã Hồng Ngự) cho thấy, phường thực hiện tốt việc ban hành quy chế phối hợp và kế hoạch CCHC của năm cụ thể, sát với chuyên môn của phường; thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa cấp khai sinh và bảo hiểm cho trẻ em; công tác quản lý văn bản hồ sơ, tài liệu ngăn nắp, sạch sẽ; quản lý con dấu tốt, thực hiện trình ký và chuyển giao văn bản đúng quy định. Nơi tiếp nhận hồ sơ có bố trí bàn ghế, ti vi... tạo điều kiện thoải mái cho người dân trong lúc chờ đợi làm thủ tục. Mặt hạn chế là công tác quản lý bản đồ địa giới hành chính chưa tốt, thiếu kiểm tra để bản đồ bị mối ăn.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của thị xã Hồng Ngự đã thực hiện cơ chế một cửa các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, tư pháp, môi trường; thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với đăng ký kinh doanh với ngành nghề văn hóa. Lĩnh vực tài chính - kế hoạch đều có quyết định thực hiện giao dự toán thu, chi ngân sách năm, có phân nguồn kinh phí tự chủ và không tự chủ, có ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công... Tuy nhiên, lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa liên thông còn ít; cán bộ chuyên môn còn trực tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa; hồ sơ cấp phép xây dựng còn nhận dư trích lục thửa đất.

Đoàn kiểm tra kiến nghị huyện và thị xã Hồng Ngự cần mở rộng các lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; khắc phục những hạn chế tồn tại; đồng thời chuẩn bị điều kiện để thực hiện cơ chế một cửa điện tử trong thời gian tới. Đoàn đã tổ chức thi kiểm tra trình độ của các chức danh công chức cấp xã. Kết quả kiểm tra ở huyện Hồng Ngự cho thấy trình độ của CBCC xã đa số đạt mức trung bình, không có loại giỏi; còn ở thị xã Hồng Ngự, kết quả kết quả đạt loại khá nhiều, có 2 công chức đạt điểm tối đa.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn