Thi tuyển vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý

Tạo bước đột phá tích cực trong công tác cán bộ

Cập nhật ngày: 04/09/2013 04:10:34

Thi tuyển vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của UBND tỉnh để chọn nhân tài là việc làm không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài cho sự phát triển bền vững.

Qua đánh giá của Sở Nội vụ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ở tỉnh ta hiện nay hầu hết đều được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, có năng lực quản lý, điều hành, từng bước trưởng thành qua quá trình công tác để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được phân công. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, công tác cán bộ còn bộc lộ một số bất cập về năng lực, quản lý điều hành, tính chuyên nghiệp của một số cán bộ, quản lý chưa cao.

Ở một số cơ quan, đơn vị số lượng cán bộ, quản lý sắp đến tuổi nghỉ hưu chiếm tỷ lệ cao nhưng chưa có nguồn thay thế dẫn đến tình trạng hụt hẫng; việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ còn khép kín trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương, chưa huy động nguồn lực bên ngoài... Từ thực trạng trên, sau khi bổ nhiệm, một số cán bộ chưa đáp ứng nhiệm vụ, gây mất uy tín, giảm lòng tin của nhân dân với Đảng.

Để khắc phục hạn chế về công tác cán bộ, tìm người có đức, có tài đảm đương nhiệm vụ của Đảng, ngày 12/7/2013, UBND tỉnh ban hành đề án thí điểm "Thi tuyển vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp" nhằm tạo bước đột phá tích cực trong công tác cán bộ. Theo đề án, sẽ tổ chức thi tuyển các chức danh Phó giám đốc sở và tương đương; Chi cục trưởng, phó chi cục trưởng và tương đương; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đối với đơn vị sự nghiệp, sẽ thi tuyển người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu và tương đương các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và thuộc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh. Cụ thể trong năm 2013, UBND tỉnh thí điểm thi tuyển 4 chức danh gồm: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình; Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng.

Để công tác thi tuyển được tiến hành chu đáo, UBND tỉnh sẽ thành lập Hội đồng thi tuyển đối với từng chức danh cụ thể, giúp việc cho Hội đồng thi có Tổ giúp việc.

Trong thi tuyển cán bộ phải thực hành chu đáo các bước: chọn đối tượng, xác định nội dung và tổ chức thi. Đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo và trực tiếp quản lý cán bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ; đề cao vai trò của tổ chức chính trị - xã hội trong việc theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý. Công khai, công bằng, khách quan và bình đẳng giới.

Đề án thí điểm thi tuyển vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết, nhằm tạo ra bước đổi mới đột phá tích cực trong công tác cán bộ, giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh nhà.

Kim Ngân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn