Kiểm tra công tác cải cách hành chính của thị xã Sa Đéc

Cập nhật ngày: 06/09/2013 05:09:03

Ngày 4/9/2013, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã đến kiểm tra việc thực hiện CCHC của thị xã Sa Đéc.


Kiểm tra thực hiện cải cách hành chính ở phường 4, thị xã Sa Đéc

Kiểm tra công tác CCHC của phường 4, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã và một số phòng trực thuộc UBND thị xã như: Nội vụ, Tài Chính - Kế hoạch, Tư pháp,... Đoàn phát hiện một số hạn chế như cấp phép xây dựng còn thiếu xót, có đơn vị còn xây dựng định mức khen thưởng cao hơn mức quy định như khen thưởng cho chiến sĩ thi đua cơ sở là 1.2, lao động tiên tiến 1.1,... Đoàn yêu cầu các đơn vị được kiểm tra, trong vòng 20 ngày phải có văn bản báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, yếu kém gửi về Sở Nội vụ.

Tiến hành sát hạch trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hành chính của 61 công chức cấp xã, phường thuộc các chức danh như: Văn phòng-Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính - Kế toán, Xây dựng- Địa chính, hầu hết công chức đều có kiến thức tốt. Trong bốn địa phương phía Nam sông Tiền của tỉnh gồm: Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành, thị xã Sa Đéc thì trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hành chính của công chức cấp xã, phường của thị xã Sa Đéc được Đoàn đánh giá tốt nhất.

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao những nỗ lực của thị xã Sa Đéc trong công tác CCHC. Tuy nhiên, cũng nhắc nhở địa phương cần tiếp tục thay đổi tư duy quản lý và có quy chế phối hợp tốt trong công tác CCHC; cán bộ bộ phận một cửa, một cửa liên thông cần thường xuyên được tập huấn kiến thức, nghiệp vụ hành chính, cần năng động và rèn luyện kỹ năng giao tiếp để khi thị xã trở thành thành phố phục vụ tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

P.Thuận

Gửi bình luận của bạn