Cần giải quyết vướng mắc trong cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cập nhật ngày: 30/09/2013 05:00:07

Qua kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) trong quý 3/2013 tại các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò cho thấy, khó khăn, vướng mắc chung của các địa phương là việc tồn đọng rất nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) theo bản đồ địa chính chính quy chưa được cấp đổi cho người dân.


Việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các xã
gặp khó khăn, vướng mắc

Ở xã Tân Nhuận Đông (huyện Châu Thành) còn tồn 900 giấy chứng nhận QSDĐ; ở xã Hòa Thành (huyện Lai Vung) còn tồn đọng 500 giấy chứng nhận QSDĐ chưa được cấp đổi cho dân và đây cũng là tình trạng chung của các xã khác trong huyện.

Để thực hiện chủ trương cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ theo bản đồ địa chính chính quy cho người dân, các xã đã được cơ quan chức năng bàn giao giấy chứng nhận QSDĐ mới. Tuy nhiên, sau khi nhận bàn giao, do nhiều nguyên nhân đã dẫn đến tình trạng tồn đọng rất nhiều giấy chứng nhận QSDĐ tại xã và các giấy này đang do cán bộ địa chính xã quản lý.

Trong đó, về nguyên nhân chủ quan là do tâm lý, ý thức của người dân chưa quan tâm đến vấn đề hồ sơ pháp lý, nên chỉ khi nào cần giao dịch hay có vấn đề gì liên quan đến pháp luật cần phải có giấy chứng nhận QSDĐ mới theo quy định thì người dân mới đến UBND cấp xã để thực hiện việc chuyển đổi giấy chứng nhận QSDĐ mới. Về nguyên nhân khách quan là do đa số giấy chứng nhận QSDĐ của người dân đang thế chấp để vay vốn tại các ngân hàng. Do đó, người dân không thể lấy giấy chứng nhận QSDĐ ra để thực hiện chuyển đổi theo quy định.

Được biết đã có UBND cấp xã liên hệ với ngân hàng xác nhận việc chuyển đổi để giúp cho các hộ dân đang vay vốn ngân hàng chuyển đổi giấy chứng nhận QSDĐ, nhưng ngân hàng không thống nhất. Nguyên nhân là do hồ sơ vay vốn được ngân hàng lưu trực tuyến trên máy, khi có thay đổi giấy chứng nhận QSDĐ thì sẽ có sự thay đổi về số sổ, diện tích đất, thửa đất nên hồ sơ vay vốn không đảm bảo pháp lý...

Trong điều kiện ở xã hiện nay, việc chỉ có 1 cán bộ địa chính quản lý quá nhiều giấy chứng nhận QSDĐ như trên rất dễ nảy sinh nhiều vấn đề. Thiết nghĩ để giải quyết tình trạng trên, các cơ quan chức năng của huyện và UBND huyện cùng ngân hàng cần có sự phối hợp để tìm biện pháp giải quyết, thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn