Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khóm, ấp

Cập nhật ngày: 04/10/2013 04:16:26

Ngày 29/9, UBND tỉnh ký Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh.

Theo quy chế, ấp (dưới xã), khóm (dưới phường, thị trấn) không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở xã, phường, thị trấn; nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Đồng thời, khóm, ấp phải chịu sự quản lý nhà nước trực tiếp của chính quyền cấp xã và hoạt động phải tuân thủ pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch.

Trụ sở làm việc của ấp, khóm phải có biển tên và biển tên phải ghi rõ tên của ấp, khóm. Ngoài ra, trong Quy chế quy định về phân loại ấp, khóm như: ấp loại 1 là những ấp thuộc các xã biên giới hoặc có số dân từ 2.800 người trở lên, ấp loại 2 là những ấp có số dân từ 1.800 đến dưới 2.800 người và ấp loại 3 là những ấp có số dân dưới 1.800 người. Khóm loại 1 là những khóm số dân từ 3.200 người trở lên; khóm loại 2 là những khóm số dân từ 2.000 đến dưới 3.200 người và khóm loại 3 là những khóm số dân dưới 2.000 người.

Dân số quy định nêu trên bao gồm nhân khẩu thường trú và nhân khẩu tạm trú từ 1 tháng trở lên. Mỗi khóm (ấp) có 1 Trưởng, 1 Phó Trưởng khóm (ấp) và các tổ chức tự quản khác. Bên cạnh đó, Quy chế còn quy định về quy trình bầu cử, bãi nhiệm, miễn nhiệm Trưởng khóm (ấp) và Phó Trưởng khóm (ấp).

MT

Gửi bình luận của bạn