Tập huấn cán bộ tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã

Cập nhật ngày: 30/10/2013 03:13:49

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh về bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở cấp huyện và cấp xã, Sở Nội vụ đã tổ chức 3 lớp tập huấn vào cuối tháng 10/2013.

174 công chức tham gia tập huấn đã được trang bị kiến thức về 4 chuyên đề: cải cách hành chính nhà nước; một cửa, một cửa liên thông; kỹ năng giao tiếp, ứng xử với tổ chức công dân trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kỹ năng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trên các lĩnh vực. Qua tập huấn, lực lượng công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nắm vững, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.

M.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn