Huyện Lấp Vò

Mô hình một cửa liên thông lĩnh vực đất đai bước đầu đạt hiệu quả

Cập nhật ngày: 30/12/2013 05:46:13

Lấp Vò là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện mô hình dịch vụ trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng. Cuối tháng 8/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-UBND-HC chấp thuận cho huyện Lấp Vò chấm dứt mô hình dịch vụ trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng để chuyển sang thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện mô hình, UBND huyện Lấp Vò đã tổ chức triển khai, quán triệt, đồng thời chỉ đạo phòng Nội vụ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, các xã Bình Thạnh Trung, Tân Khánh Trung, Định Yên tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về 2 phương án thực hiện mô hình một cửa liên thông trên lĩnh vực đất đai. Phương án 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính khi có thông báo của Chi cục Thuế thì nộp tiền tại xã, thị trấn. Phương án 2: Tổ chức, cá nhân tự liên hệ nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước huyện thông qua phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tại xã Tân Mỹ hoặc tại huyện Lấp Vò. Hơn 88% ngươi dân chọn phương án 1.

Tuy nhiên, trong khi chờ cấp có thẩm quyền cho ý kiến về ủy nhiệm thu, đồng thời để việc thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực này không bị gián đoạn, huyện Lấp Vò tiến hành thực hiện phương án 2 là tổ chức, cá nhân tự liên hệ nộp thuế tại Kho bạc huyện thông qua phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT. Huyện tiếp tục hợp đồng với cán bộ thực hiện dịch vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gồm 13 người (6 đại học, 7 trung cấp) để thực hiện mô hình một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai không thu tiền công dịch vụ và tạm nhận tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Ông Đỗ Hữu Tuấn - Trưởng Phòng Nội vụ cho biết, đây là mô hình có quy trình khép kín từ khâu nhận hồ sơ đến khi trả kết quả, góp phần giảm bớt các thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho người dân. Qua 1 năm thực hiện, có hơn 92% hồ sơ được thực hiện liên thông ở cấp xã, thị trấn. Trong 7.488 hồ sơ thực hiện 1 cửa liên thông lĩnh vực đất đai ở cấp xã và thị trấn, có 3.173 hồ sơ giải quyết sớm; 3.726 hồ sơ đúng hẹn; còn 407 hồ sơ trễ hẹn do bổ sung không ghi lại ngày hẹn và còn 174 hồ sơ chưa đến thời gian trả kết quả. Ở bộ phận một cửa huyện, có 678 hồ sơ, đã giải quyết trước hẹn 265 hồ sơ; đúng hẹn 367 hồ sơ; không có hồ sơ trễ hẹn. Còn tồn 46 hồ sơ chưa đến thời điểm trả kết quả.

Đạt được kết quả trên là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chuyên môn huyện và các xã, thị trấn nên việc thực hiện hồ sơ liên thông đạt trên 90%. Bên cạnh đó, người dân giảm được thời gian, giảm được chi phí nên rất đồng tình, ủng hộ thực hiện mô hình.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: công tác xây dựng quy chế phối hợp còn chậm nên việc tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ giai đoạn đầu còn lúng túng. Thực hiện nghĩa vụ tài chính, người dân phải trực tiếp đến Kho bạc nộp tiền hoặc nhờ người khác thực hiện thay nên gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại và thời gian. Cán bộ, công chức một số xã, thị trấn chưa được tập huấn, sự phối hợp giữa cán bộ “một cửa” xã, thị trấn với cán bộ liên thông chưa nhịp nhàng, nên còn lúng túng trong khâu nhận hồ sơ. Bên cạnh đó, một số xã thường xuyên thay đổi công chức làm ảnh hưởng công tác quản lý địa bàn.

Với những kết quả đã đạt được, huyện Lấp Vò đề xuất UBND tỉnh cho tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình ở các lĩnh vực khác, có thể áp dụng rộng rãi trong toàn tỉnh. Đồng thời, để nghị UBND tỉnh cho phép huyện được ủy nhiệm thu cho UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, cá nhân khi tham gia thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

TP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn