Sở Nội vụ và TP Cao Lãnh xếp hạng I chỉ số CCHC năm 2013

Cập nhật ngày: 14/01/2014 16:04:17

UBND tỉnh vừa công bố kết quả đánh giá và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.


Khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tại bộ phận một cửa TP Cao Lãnh

Theo đó, Sở Nội vụ xếp hạng I/19 sở, ngành tỉnh với 91 điểm; thành phố Cao Lãnh xếp hạng I/12 huyện, thị, thành phố với 88,25 điểm. Kết quả đánh giá dựa theo các tiêu chí thành phần như công tác chỉ đạo điều hành; hoàn thiện hệ thống văn bản qui phạm pháp luật; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Trong năm qua, Sở Nội vụ đã thực hiện tốt công tác CCHC, có nhiều đề xuất, cơ chế mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, thực hiện đúng quy trình ISO theo tiêu chuẩn mới. Thành phố Cao Lãnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cũng như quan tâm trong công tác chỉ đạo điều hành CCHC; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bộ phận một cửa; thực hiện khảo sát trực tuyến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân.

                                                                                                                                                    TP

Gửi bình luận của bạn