Ứng dụng phần mềm một cửa điện tử

Cập nhật ngày: 10/03/2014 04:22:27

Sau 3 năm triển khai phần mềm một cửa điện tử giai đoạn 1, đến nay Đồng Tháp đã có 6 huyện, thành phố thực hiện.

Đối với phân hệ theo dõi việc tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả hồ sơ, hầu hết các địa phương đều chọn các lĩnh vực cơ bản, phát sinh nhiều hồ sơ như cấp giấy phép quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng. Đối với các lĩnh vực ít phát sinh hồ sơ, việc triển khai của các địa phương có khác nhau.

Cụ thể, TP.Cao Lãnh áp dụng cho 11 lĩnh vực, TP.Sa Đéc áp dụng cho 7 lĩnh vực, huyện Lấp Vò áp dụng cho 10 lĩnh vực, huyện Cao Lãnh và Tháp Mười áp dụng cho 8 lĩnh vực, huyện Thanh Bình áp dụng cho 7 lĩnh vực.

Kết quả triển khai và vận hành phần mềm ở các địa phương cho thấy, phần mềm có giao diện đơn giản, dễ sử dụng nên giúp người sử dụng tiếp cận nhanh, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức; giúp việc vận hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thông suốt, nhịp nhàng, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, từ đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn và trước hẹn tăng hơn so với trước.

Lãnh đạo và các cơ quan cấp trên có thể dễ dàng kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận chuyên môn có giải pháp khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn... Bên cạnh những mặt được thì việc triển khai và vận hành phần mềm ở các địa phương cũng còn một số mặt hạn chế, cần khắc phục.

Hướng tới, UBND tỉnh sẽ triển khai phần mềm một cửa điện tử giai đoạn 2 tại các huyện, các sở như bổ sung, hoàn thiện hạ tầng phần cứng, mạng phục vụ cho việc triển khai phần mềm; hiệu chỉnh và triển khai các phân hệ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể, tra cứu hồ sơ bằng mã vạch và đồng bộ dữ liệu về Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh sẽ đầu tư bổ sung hạ tầng phần cứng, bản quyền phần mềm hệ thống, cài đặt phần mềm tiếp nhận, xử lý và hoàn trả hồ sơ cho các sở, phân hệ tra cứu thông tin hồ sơ qua tin nhắn, qua website và qua hệ thống tổng đài tự động...

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn