Thành phố Cao Lãnh

Những nỗ lực nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 24/01/2014 05:06:29

Năm 2013, thành phố Cao Lãnh (TPCL) được xếp hạng I chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trên 12 huyện, thị, thành trong tỉnh với 88,25 điểm.

Trong các tiêu chí thành phần, Hội đồng thẩm định đánh giá TPCL trong công tác CCHC có những chuyển biến tích cực, thành phố đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền CCHC; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; thực hiện khảo sát trực tuyến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân...

Trong công tác tuyên truyền, UBND thành phố đã ban hành Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2020. Phối hợp với các phòng, ban, ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền CCHC như chương trình “Tư vấn pháp luật trực tiếp trên sóng phát thanh”. Thành phố đã đề ra quy trình phối hợp thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 3 lĩnh vực: đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Rút ngắn quy trình cấp giấy chứng nhận kinh doanh, giấy phép, ngành nghề có điều kiện từ 30 ngày giảm xuống còn 10 ngày.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, TPCL đã cài đặt và sử dụng phần mềm một cửa điện tử do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư, được Công ty FPT xây dựng năm 2010 cài đặt và vận hành phần mềm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa” với các lĩnh vực: xây dựng, đất đai, kinh doanh, chứng thực – hộ tịch, hộ khẩu, cấp giấy chứng minh nhân dân, đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chính sách xã hội đến các phòng, ban liên quan, hơn 95% hồ sơ được giải quyết đúng hẹn và trước hẹn. Tỷ lệ TTHC thực hiện theo cơ chế này đạt 100% so với tổng số TTHC thuộc thẩm quyền.

Để khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, TPCL đã lắp đặt hệ thống khảo sát trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố, thông qua 10 thiết bị máy tính bảng được lắp đặt tại 10 quầy giao dịch cho từng cán bộ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ để tổ chức, công dân đánh giá sau khi giao dịch. Từ khi hệ thống được lắp đặt, hơn 95 % tổ chức, cá nhân đánh giá hài lòng; thái độ phục vụ của công chức được đề cao, thân thiện, nhiệt tình.

Ngoài ra, thành phố đã tiến hành cải cách tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức (CB, CCVC) năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo giải quyết tốt nhiệm vụ. Tỷ lệ đạt chuẩn công chức cấp xã, phường đạt trên 86%, tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã, phường đạt trên 82%.

Thành phố thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, kinh phí tiết kiệm được chi trả thu nhập tăng thêm cho CBCC. Hiện đại hóa nền hành chính, thành phố đã ứng dụng tốt phần mềm quản lý văn bản của các phòng, ban chuyên môn. Việc gửi, nhận văn bản qua hệ thống thư điện tử thay thế cho các loại văn bản giấy, đạt tỷ lệ 95% trở lên. Số lượng truy cập trang web TPCL hơn 50.800 lượt; duy trì thường xuyên chuyên mục hỏi đáp, góp ý của các cá nhân, tổ chức.

Thời gian tới, để giữ vững thứ hạng cao chỉ số CCHC, TPCL sẽ nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành và xã, phường trong lãnh đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch các quy định của Nhà nước; bồi dưỡng và bố trí CB, CCVC đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc làm nền tảng trong CCHC; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao hiệu quả chất lượng giải quyết TTHC; đồng thời gắn với kiểm soát TTHC và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, áp dụng hệ thồng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của tỉnh; phát triển mạnh mẽ nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại.

TP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn