HUYỆN HỒNG NGỰ

Phấn đấu không có tổ chức cơ sở sở đảng yếu kém trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật ngày: 29/12/2021 12:46:50

ĐTO - Theo đồng chí Hà Văn Công - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự, xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Hồng Ngự thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đội ngũ đảng viên; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, TCCSĐ. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, BTV Huyện ủy tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII về phấn đấu không có TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy yếu kém, nhằm lãnh đạo và chỉ đạo trong thực hiện xây dựng “Đảng bộ trong sạch vùng mạnh”.


Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy Công an huyện Hồng Ngự luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. 
Ảnh: CTV

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính vào tháng 4/2009, huyện Hồng Ngự còn lại 43 TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy (13 đảng bộ và 30 chi bộ) và 145 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. BTV Huyện ủy Hồng Ngự thường xuyên quan tâm củng cố, sắp xếp lại bộ máy của các TCCSĐ để phù hợp với đơn vị hành chính và tình hình tổ chức của các cơ quan, đơn vị ngành huyện, nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ ở cơ quan đơn vị. Từ các chủ trương, văn bản hướng dẫn của cấp trên, BTV Huyện ủy đã thực hiện sáp nhập một số cơ quan. Cụ thể, địa phương sáp nhập Ban Quản lý dự án với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện với Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý công trình công cộng với Ban Quản lý chợ thành Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng...

Thực hiện mô hình Đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy (giải thể 22 chi bộ trực thuộc Huyện ủy để thành lập 4 Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy gồm: Đảng bộ cơ quan khối Đảng, Đảng bộ khối cơ quan Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện, Đảng bộ khối kinh tế, Đảng bộ khối văn hóa. Đến nay, Đảng bộ huyện có 27 TCCSĐ (giảm 16) so với năm 2010 và 161 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (tăng 16) so với năm 2010. Ngoài ra, theo hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tiếp công dân, dự sinh hoạt chi bộ ấp, khóm và chuyển đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn về sinh hoạt đảng chi bộ ấp, khóm. Từ đó, Huyện ủy Hồng Ngự chỉ đạo các đảng ủy xã, thị trấn tiến hành giải thể các chi bộ cơ quan và chuyển đảng viên từ những chi bộ vừa giải thể về sinh hoạt tại chi bộ ấp, khóm nơi cư trú. Kết quả, huyện Hồng Ngự đã giải thể 11 chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng bộ xã và chuyển sinh hoạt đảng cho 369 đảng viên về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ ấp, khóm.

BTV Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có nhiều chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả trên nhiều mặt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Các cấp ủy, đặc biệt là đồng chí Bí thư cấp ủy luôn quan tâm theo dõi tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để xác định nội dung tư tưởng trong từng thời gian, phù hợp với từng đối tượng, chủ động dự báo và định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng, tạo sự thống nhất trong hành động tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. BTV Huyện ủy luôn chú trọng việc tổ chức học tập lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo ở cơ sở nhằm giải quyết kịp thời những tình huống xảy ra.

BTV Huyện ủy đã chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp cơ quan liên quan tổ chức bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cho 213 đồng chí. Sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện và căn cứ vào kế hoạch kết nạp đảng viên của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy khẩn trương rà soát lại nguồn phát triển đảng viên của toàn Đảng bộ để xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ. Từ năm 2010 - 2020, toàn huyện Hồng Ngự có 2.172 lượt quần chúng ưu tú được giới thiệu tham gia học lớp nhận thức về Đảng, qua đó kết nạp được 1.827 đảng viên. Hiện nay, Đảng bộ huyện Hồng Ngự có 3.538 đảng viên (chiếm 2,92%) dân số toàn huyện (tăng 1.211 đảng viên) so với năm 2010. Nhìn chung, các TCCSĐ trên địa bàn huyện Hồng Ngự được kiện toàn, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện hệ thống chính trị cơ sở, dân chủ trong Đảng được mở rộng và phát huy. Đội ngũ đảng viên thể hiện phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, thể hiện tốt trách nhiệm trong công tác được quần chúng Nhân dân tín nhiệm.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn