Hỗ trợ lao động trẻ làm việc có thời gian ở hợp tác xã nông nghiệp

Cập nhật ngày: 03/08/2018 05:20:43

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời gian ở Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, tỉnh hỗ trợ 9 hợp đồng lao động/9 HTX nông nghiệp thực hiện HTX kiểu mới theo Quyết định số 445 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời hỗ trợ thí điểm đối với HTX khác (không tham gia HTX kiểu mới) tối đa không quá 70 hợp đồng lao động/70 HTX.

Mức hỗ trợ tương đương mức lương tối thiểu vùng cho 1 lao động/số tháng lao động/1 HTX. Nguồn kinh phí hỗ là ngân sách Trung ương từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và ngân sách địa phương. Thời gian hỗ trợ từ tháng 8/2018 đến ngày 31/12/2020.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn