Bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát

Cập nhật ngày: 01/02/2023 11:08:05

Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố rà soát, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát (hiện đang vận hành) theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Đồng thời khi đầu tư, mua sắm camera giám sát hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin có sử dụng camera giám sát phải thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật; thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng định kỳ theo quy định đối với các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát.

Sử dụng camera giám sát phải đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định; không sử dụng camera giám sát không có chứng nhận xuất xứ, chất lượng sản phẩm hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền cảnh báo không bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Bên cạnh đó, bảo đảm nguồn lực, kinh phí an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát; xây dựng và rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng của cơ quan, đơn vị, trong đó quy định rõ sử dụng camera giám sát phải bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố triển khai áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát (sau khi được ban hành); phối hợp với Công an tỉnh tiến hành rà soát bảo đảm an toàn thông tin các camera giám sát tại khu vực trọng yếu, khu vực công cộng.

Công an tỉnh tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân lợi dụng camera giám sát xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức đánh giá an ninh thông tin đối với hệ thống camera giám sát tại các công trình quan trọng, các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh trên địa bàn tỉnh trước khi đưa vào vận hành, sử dụng.

PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn