Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngăn chặn kịp thời, hiệu quả thông tin xấu, độc, sai sự thật

Cập nhật ngày: 19/12/2022 05:37:33

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ TT-TT có giải pháp, cách thức ngăn chặn kịp thời, hiệu quả thông tin xấu, độc, sai sự thật, phản bác quan điểm sai trái trên mạng xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Bộ TT-TT, sáng 18/12, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, thành tích đã đạt được năm 2022, đồng thời chúc mừng Bộ TT-TT được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.


Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống Bộ TT-TT tại sự kiện. Ảnh VIẾT CHUNG

Bên cạnh những kết quả đạt, được Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ những tồn tại hạn chế như: Chuyển đổi số dù đã đạt được những kết quả tích cực nhưng chưa tạo được sự đột phá về tư duy, nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp; các cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý liên quan chưa theo kịp tình hình; nguồn nhân lực số còn hạn chế…

Theo Thủ tướng, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Trong đó, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII: “Coi chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa”. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng đề cập tới việc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong các mục tiêu, quan điểm phát triển và các đột phá chiến lược. Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị (ban hành ngày 27/9/2019, về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư) đã nhấn mạnh yêu cầu cấp bách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và được cụ thể hóa bằng Chương trình của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.


Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Để hiện thực được mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ TT-TT chủ động, tích cực, sáng tạo tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số; triển khai hiệu quả, thực chất Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Quán triệt quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của chuyển đổi số. Chuyển đổi số để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, rẻ hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn. Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, chú trọng cập nhật, xử lý dữ liệu thường xuyên, liên tục. Thủ tướng nhấn mạnh: Dữ liệu là tài nguyên đặc biệt, cần phải lưu trữ, chia sẻ, khai thác, sử dụng một cách an toàn, bảo mật, khoa học, hiệu quả, tạo nên các giá trị gia tăng, thông qua đó hỗ trợ chuyển đổi phương thức quản trị quốc gia.


Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, trong đó lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt các nguồn đầu tư xã hội và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Trọng tâm phát triển hạ tầng số năm 2023 là thương mại hóa mạng 5G, tạo ra những thay đổi về kết nối, để hạ tầng thông tin liên lạc trở thành hạ tầng quan trọng của nền kinh tế. Phát triển bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của quốc gia, của nền kinh tế số. Tập trung thúc đẩy kinh tế số, trọng tâm là phát triển kinh tế số nền tảng để phục vụ người dân và doanh nghiệp, kinh tế số ngành là chiến lược, lâu dài để phát triển toàn diện, bền vững. Tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của người dân làm từ nhà, tỷ lệ người dân cài đặt các nền tảng số Việt Nam. Thúc đẩy thương hiệu Make in Việt Nam, phấn đấu tăng tỷ trọng kinh tế số trong GDP. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số phát triển trong nước và vươn ra thế giới. Đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ người dân, bảo đảm an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng. Nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức, phổ cập kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân, tạo lập niềm tin số trên môi trường mạng, thúc đẩy người dân sử dụng các nền tảng số Việt Nam.


Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ TT-TT có giải pháp, cách thức ngăn chặn kịp thời, hiệu quả thông tin xấu, độc, sai sự thật, phản bác quan điểm sai trái trên mạng xã hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ TT-TT tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới, bảo đảm tính thượng tôn pháp luật của Việt Nam. Tăng cường thông tin, truyền thông các nhân tố tích cực, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Ngăn chặn kịp thời, hiệu quả thông tin xấu, độc, sai sự thật, phản bác quan điểm sai trái trên mạng xã hội. Xây dựng cơ chế, chế tài xử lý các hoạt động lợi dụng mạng xã hội để trục lợi, lừa đảo, đe dọa an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí, nhất là các biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí, “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử, “báo hóa” mạng xã hội; có biện pháp ngăn chặn hiệu quả vấn nạn sim rác, cuộc gọi rác, tin nhắn rác. Cùng với đó, Bộ TT-TT chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng cơ quan hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Bộ TT-TT và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh VIẾT CHUNG

Theo TRẦN BÌNH (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn