Tăng cường phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa

Cập nhật ngày: 29/06/2018 05:56:56

ĐTO - Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc tăng cường phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa, UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số các nhiệm trọng tâm.

Theo đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về việc phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa; phân công cán bộ bám sát đồng ruộng, báo cáo kịp thời tình hình, diễn biến của rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên các trà lúa; phát hiện sớm các ổ dịch và báo cáo kịp thời lên cơ quan chuyên môn cấp trên để có biện pháp xử lý thích hợp; củng cố hệ thống bẫy đèn, theo dõi sát các đợt rầy nâu di trú để đề xuất lịch xuống giống.

Bên cạnh đó, huy động sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức, đoàn thể tại địa phương trong việc hướng dẫn, khuyến cáo nông dân tuân thủ lịch xuống giống tập trung, né rầy. Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), giảm lượng giống gieo sạ và lượng phân đạm nhằm giảm áp lực sâu bệnh hại, tăng sức chống chịu của cây lúa, giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Các đơn vị liên quan cần thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng nhằm đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu và chất lượng cho người dân...

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn