Số:220/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 08 tháng 12 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 09/12/2022 10:43:10

Trung tâm Dịch vụ tài chính tỉnh Đồng Tháp:

Quyền sử dụng đất + Tài sản gắn liền với đất Nhà tập thể Sở Tài chính (Địa chỉ: Số 06/2 hẻm kết nối đường Nguyễn Quang Diêu, Phường 1, TP. Cao Lãnh)

Giá khởi điểm: 2.831.200.000 đồng

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 09/12/2022 đến 15 giờ ngày 09/01/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Tiền đặt trước: Nộp 566.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi sáu triệu đồng) từ ngày 09/01/2023 đến 15 giờ ngày 11/01/2023 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 12/01/2023, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết nêu trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517.

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn