Hệ thống giám sát các dịch bệnh nguy hiểm được phủ khắp các huyện, thị, thành

Cập nhật ngày: 02/06/2014 04:24:00

Ban Quản lý Dự án phòng, chống cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam (VAHIP) tại Đồng Tháp vừa tiến hành tổng kết dự án giai đoạn 2 (1/1/2012 – 10/5/2014) với việc triển khai hợp phần y tế.


Hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện hợp phần y tế của Dự án VAHIP

Sau hơn 2 năm thực hiện, Ban Quản lý Dự án VAHIP tỉnh đã triển khai cơ bản tất cả tiểu hợp phần của hợp phần y tế như: nâng cao năng lực của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm (BTN); tăng cường công tác truyền thông thay đổi hành vi và truyền thông nguy cơ về các BTN mới nổi; điều phối, giám sát, đánh giá và quản lý dự án;... với kinh phí trên 32 tỷ đồng.

Các tiểu hợp phần đều được triển khai thực hiện tốt và hiệu quả ở các địa phương. Tỉnh đã có hệ thống giám sát các dịch bệnh nguy hiểm (trong đó có dịch cúm A H5N1) phủ khắp 12 huyện, thị, thành, với các đội phản ứng nhanh có trình độ, năng lực, đủ phương tiện làm việc, sẵn sàng dập dịch ngay khi vừa mới phát hiện.

Bích Liễu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn