Huyện Lấp Vò

Quan tâm phát triển bảo hiểm y tế trong cộng đồng dân cư

Cập nhật ngày: 07/04/2014 03:05:00

Với mục tiêu phấn đấu năm 2014 có 62% và đến năm 2020 có hơn 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), huyện Lấp vò đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện chính sách BHYT, trong đó chú trọng phát triển BHYT trong cộng đồng dân cư.

Đầu năm 2014, UBND huyện đã có kế hoạch giao chỉ tiêu thu BHYT cho các xã, thị trấn đạt 62% dân số. Riêng ở 3 xã nông thôn mới là Định Yên, Vĩnh Thạnh, Bình Thành đạt 70%. UBND các xã có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT đạt kế hoạch được giao. Song song đó, các hội, đoàn thể cũng tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, góp phần tăng diện bao phủ đối tượng tham gia BHYT, chú trọng nhóm đối tượng cận nghèo, người trong diện hộ khó khăn có thu nhập thấp, học sinh, sinh viên, người cao tuổi dưới 80 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Giám đốc BHXH huyện Lấp Vò cho biết, BHXH, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện vừa ký kế hoạch liên tịch phối hợp toàn dân tham gia BHYT năm 2014, định hướng đến năm 2020 theo chủ trương của UBND huyện. Trước mắt, các đơn vị phối hợp triển khai rà soát tỷ lệ người dân tham gia BHYT theo từng độ tuổi và từng nhóm đối tượng ở các địa phương, đơn vị sử dụng lao động.

Sau khi có kết quả khảo sát thì tập trung vận động, tuyên truyền để người dân hiểu rõ sự cần thiết của việc tham gia BHYT với chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình, lồng ghép phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo”, huy động nguồn lực từ gia đình, dòng họ để giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tham gia BHYT; tăng cường tuyên truyền để người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp tích cực tham gia BHYT theo Luật định; ngành BHXH tăng cường tuyên truyền cả chiều rộng và chiều sâu bằng nhiều hình thức, phối hợp ngành y tế nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh BHYT, kịp thời giải quyết các vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT. Cuối các đợt vận động có sơ kết, rút kinh nghiệm, đánh giá tác động và đề ra các giải pháp cho thời gian tới.

Năm 2013, toàn huyện Lấp Vò có 86.128 người tham gia BHYT, đạt 47,71% dân số. Để phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu 62% dân số có thẻ BHYT trong năm 2014, đòi hỏi những người có trách nhiệm phải nỗ lực hết mình, đồng thời phải tạo được sự đồng thuận trong dân về thực hiện chính sách BHYT...

V.H

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn