Đánh giá việc triển khai thực hiện các mô hình liên kết

Cập nhật ngày: 15/09/2017 06:31:41

ĐTO - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác triển khai thực hiện các mô hình liên kết; vai trò của hợp tác xã (HTX) với các tác nhân trong mối quan hệ liên kết nhằm đánh giá lại hiệu quả của mô hình, đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện mô hình liên kết tiêu thụ nông sản thời gian tới.


Đại diện hợp tác xã trình bày những vấn đề khó khăn trong việc thực hiện mô hình liên kết

Hiện nay tại các địa phương, các mô hình liên kết, sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh đã được hình thành và vận hành bước đầu. Trong đó, nông dân tham gia liên kết thấy được lợi ích của việc sản xuất theo đơn đặt hàng nên ngày càng hướng đến sản xuất theo hướng an toàn và chất lượng. Doanh nghiệp tổ chức thu mua và tiêu thụ thu được sản phẩm đồng nhất, an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên, xét về tỷ lệ các mô hình liên kết một cách “tròn trịa” từ đầu vào đến đầu ra thì hiện nay chiếm tỷ lệ rất thấp. Cụ thể, lúa chỉ đạt khoảng 23.600ha/406.700ha tổng diện tích xuống giống (chiếm 7,3%); trái cây, hoa màu có liên kết một số ít nhưng vẫn chưa bền vững...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những ưu, nhược điểm của mô hình đang triển khai. Trong đó, một số khó khăn vướng mắc được nêu lên như: nông dân, HTX và doanh nghiệp chưa gặp nhau về giá; chưa có sự chia sẻ giữa nông dân và doanh nghiệp trong mối liên kết; việc đào tạo nông dân, HTX thực hiện mô hình sản xuất theo hướng sạch, hữu cơ chưa nhiều do chưa có cán bộ địa phương hỗ trợ hướng dẫn. Tại một số địa phương, cam kết giữa nông dân và doanh nghiệp bị phá vỡ; hợp đồng liên kết còn lỏng lẻo, đặc biệt chưa có “trọng tài” đứng ra phân xử khi gặp vấn đề trong liên kết...

Để mô hình liên kết triển khai một cách hiệu quả, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Công yêu cầu các địa phương tập trung bám sát những mô hình thực sự muốn làm và làm có tâm huyết, lắng nghe chia sẻ và tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những yêu cầu cần tháo gỡ trong mối liên kết giữa doanh nghiệp và HTX.

Bên cạnh đó, muốn liên kết tốt, HTX phải mạnh, lãnh đạo phải có tâm huyết, uy tín để đại diện người dân thực hiện mua bán với doanh nghiệp.

Phía ngành nông nghiệp sẽ hỗ trợ bà con trong việc thực hiện mô hình sản xuất theo hướng sạch, hữu cơ nhằm giúp cho việc thực hiện mô hình liên kết đạt hiệu quả hơn.

Sắp tới, ngành sẽ kiến nghị có chính sách bắt buộc doanh nghiệp liên kết và những chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia liên kết.

Thảo Vy

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn