Tăng cường quản lý công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Cập nhật ngày: 28/11/2022 10:31:02

ĐTO - Nhằm chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động tự kiểm tra, rà soát về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại cơ quan, đơn vị trong thời gian qua; đồng thời có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục để thực hiện đúng quy định, hiệu quả trong thời gian tới.

Theo đó, trong công tác quản lý nhà nước, cần tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thường xuyên; bố trí công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh phải lưu ý tính kế thừa.

Trong công tác tiếp công dân, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan tham mưu mở sổ theo dõi và ghi chép đầy đủ việc tiếp dân thường xuyên và định kỳ; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định; cập nhật đầy đủ số lần tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND cấp huyện theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Luật Tiếp công dân. Đồng thời niêm yết Lịch tiếp công dân và bố trí địa điểm tiếp công dân ở vị trí thuận lợi, rõ ràng theo quy định; xây dựng Quy chế tiếp công dân theo Thông tư số 04 ngày 1/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình tiếp công dân; thực hiện việc chi bồi dưỡng cho công chức làm nhiệm vụ tiếp dân, xử lý đơn theo quy định.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong công tác xử lý đơn thực hiện đúng biểu mẫu quy định; việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền phải đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 và Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn