Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hằng năm

Cập nhật ngày: 24/02/2023 10:26:25

ĐTO - UBND tỉnh vừa có đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hằng năm, thời gian tổ chức từ ngày 1/7 - 19/8 hằng năm.

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tổ chức chủ yếu ở khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; chú trọng tổ chức “điểm” ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, vùng có đông đồng bào tôn giáo, khu vực biên giới... Từng huyện, thành phố chọn ít nhất 1 địa bàn xã, phường, thị trấn; ở từng xã, phường, thị trấn chọn ít nhất 1 địa bàn khóm, ấp; ở từng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục chọn ít nhất 1 địa bàn để tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tùy theo điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương để tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho phù hợp, thực hiện theo 2 phần chính là phần Lễ và phần Hội. Nội dung là khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đánh giá tình hình, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua (trọng tâm là 8 tháng đầu năm của năm tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”).

Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tiếp theo; biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phần hội, có thể tổ chức trước, trong và sau phần lễ gồm các nội dung là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trong đó có chủ đề vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động “Dân vận khéo” của chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và của lực lượng Công an nhân dân như: Làm thủ tục cấp Căn cước công dân, giấy tờ tùy thân khác cho Nhân dân ngay tại cơ sở; phối hợp khám tư vấn chữa bệnh cho Nhân dân; huy động lực lượng tu sửa đường giao thông nông thôn; vận động xây, sửa nhà cho hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn, tặng quà cho trẻ em nghèo, hiếu học...

T.T

Gửi bình luận của bạn