Khai mạc kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Cập nhật ngày: 06/12/2016 10:58:14

ĐTO - Sáng nay 6-12-2016, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã khai mạc kỳ họp lần thứ 3 với sự có mặt của 59/63 đại biểu HĐND tỉnh. Ông Trần Hữu Thành, Phó vụ trưởng Vụ An ninh Quốc phòng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh về dự kỳ họp.


Ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân của những kết quả đạt được và những hạn chế, nhất là các yếu tố thuộc về chủ quan dẫn đến một số chỉ tiêu không đạt mục tiêu Nghị quyết, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp quản lý, điều hành phù hợp trong năm 2017.

Vào phần nội dung, các đại biểu đã nghe của UBND tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Trong năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức toàn tỉnh đã nỗ lực hoàn thành vược mức 12/16 chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra. Trong đó ước tăng trưởng GRDP đạt 6,38% (chỉ tiêu kế hoạch 8,5%), tổng giá trị GRDP đạt 44.918 tỷ đồng, tăng 2.693 tỷ đồng so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người ước đạt 34,8 triệu đồng, tương đương 1.568 USD (theo giá thực tế). Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp, các địa phương đã triển khai thực hiện nhiều mô hình ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.  Nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ để sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp cả năm 2016 ước tăng 6,39% so cùng kỳ. Hạ tầng thương mại được quan tâm đầu tư, hệ thống phân phối hàng hoá ngày càng mở rộng và đa dạng, phục vụ tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tăng 11,69% so với năm 2015. Ước kim ngạch xuất khẩu năm 2016 chỉ đạt 765 triệu USD, bằng 99,65% kim ngạch năm 2015.


Các đại biểu tham dự kỳ họp lần thứ 3

Trong công tác giáo dục – đào tạo, tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 93,32%, cao hơn 1,31% so năm 2015. Về y tế, chất lượng điều trị ngày càng được nâng cao, nhiều kỹ thuật mới được triển khai áp dụng ở tuyến tỉnh và huyện. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm thực hiện thường xuyên. Công tác an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm. Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, giảm nghèo, ưu đãi người có công được thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả đạt kế hoạch đề ra. Công tác cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thường xuyên; tỉnh đã thành lập Trung tâm Hành chính công, đây là Trung tâm đầu tiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới được giữ vững.

Đề ra kế hoạch phát triển KTXH năm 2017, UBND tỉnh chọn phương án tăng trưởng kinh tế ở mức 7,5%, có 16 chỉ tiêu chủ yếu, gồm: 5 chỉ tiêu kinh tế, 8 chỉ tiêu văn hoá - xã hội và 3 chỉ tiêu môi trường; GRDP/người đạt 37,8 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 16.316 tỷ đồng. Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, UBND tỉnh chọn 3 chương trình trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện: Tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất; thúc đẩy chương trình khởi nghiệp và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với công tác tạo việc làm, xuất khẩu lao động và giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh các giải pháp trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chuyên đề của từng ngành, địa phương, cần tập trung thực hiện các 7 giải pháp trọng tâm.

 
Quang cảnh kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh.

Kỳ họp cũng thông qua báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về ý kiến, kiến nghị của cử tri và công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; giải trình của UBND tỉnh về những ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và của cử tri; kết quả phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo; đánh giá tình hình ước thực hiện ngân sách nhà nước; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án về hoạt động của ngành năm 2016, phương hướng năm 2017.

Kỳ họp sẽ tiếp tục làm việc trong 3 ngày từ ngày 6 đến ngày 8-12, các đại biểu sẽ thảo luận tổ và tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn, UBND tỉnh sẽ trả lời những vấn đề mà các đại biểu quan tâm; bầu bổ sung các chức danh của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 và thông qua 21 dự thảo Nghị quyết.

Thanh Phong

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn