Số: 128/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 28 tháng 7 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 01/08/2022 15:31:35

Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ tại Trường Trung học phổ thông Lai Vung 2, huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Thời gian khai thác từ khi người trúng đấu giá nhận bàn giao cho đến khi kết thúc năm học 2022 - 2023 theo khung thời gian do Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đồng Tháp quy định.

* Căn tin số 1 (Diện tích 112,1m2). Giá khởi điểm: 46.000.000đ.

* Căn tin số 2 (Diện tích 124,6m2). Giá khởi điểm: 72.000.000đ.

* Nhà giữ xe (Diện tích 865,5m2). Giá khởi điểm: 72.000.000đ.

Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá: Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, thì được quyền đăng ký tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ký biên bản đấu giá.

- Thời gian bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày 01/8/2022 đến 15 giờ ngày 11/8/2022 tại Trường Trung học phổ thông Lai Vung 2.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày ngày 11, 12 và đến 15 giờ ngày 15/8/2022 tại Trường Trung học phổ thông Lai Vung 2.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ ngày 16/8/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517 - 02773852059; Trường THPT L.Vg 2. ĐT: 02773636001 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn