Cần khởi kiện đến Tòa án để được giải quyết

Cập nhật ngày: 14/10/2013 04:13:10

Trường hợp khiếu nại của bà Thái Thị Ẩn yêu cầu ông Lê Văn Chảy trả lại đất lúa hoặc trả thành quả lao động trên diện tích 5ha tại xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. Vụ việc vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương ban hành Quyết định 185/QĐ-UBND-NĐ ngày 10/10/2013 giải quyết khiếu nại của bà Thái Thị Ẩn (ủy quyền cho ông Đoàn Văn Sai) ngụ xã Hòa Bình, huyện Tam Nông.

Theo đó, từ kết quả thẩm tra, xác minh của cơ quan chức năng, nguồn gốc đất trên là đất hoang thuộc xã Tân Công Sính (nay là xã Hòa Bình), huyện Tam Nông. Từ năm 1976 đến năm 1978, Sư đoàn 8 vào khai mở để sản xuất lúa mùa, do không hiệu quả nên bỏ hoang. Vào năm 1980, một số hộ dân, trong đó có bà Thái Thị Ẩn vào tiếp tục khai mở để sản xuất lúa mùa (không xác định diện tích). Đến năm 1985, do đất bị nhiễm phèn không canh tác được nên các hộ dân, trong đó có bà Ẩn tiếp tục bỏ hoang.

Năm 1986, ông Lê Văn Chảy vào khai mở đất hoang để trồng tràm, diện tích 10ha. Năm 1991, ông Chảy cho ông Lê Văn Dũng diện tích 3ha và cho ông Lê Văn Đường 3ha đất trồng tràm. Năm 1993, ông Chảy, ông Dũng và ông Đường đốn tràm cải tạo lại đất để trồng lúa hai vụ. Tại thời điểm này, bà Thái Thị Ẩn cho rằng diện tích đất ông Chảy canh tác lúa là có nguồn gốc đất của bà khai mở trước đây nên vào đắp bờ và phát sinh tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ).

Ngày 27/12/1993, UBND xã Tân Công Sính giải quyết giữ nguyên hiện trạng phần đất tranh chấp cho ông Lê Văn Chảy 4ha, ông Lê Văn Dũng 3ha và ông Lê Văn Đường 3ha. Ngày 17/3/1994, UBND huyện Tam Nông ban hành Quyết định số 96/QĐ-UB về việc giải quyết tranh chấp ruộng đất, thu hồi diện tích 10ha đất sản xuất do ông Lê Văn Chảy tự bao chiếm, giao lại cho xã làm quỹ ruộng đất và cấp lại cho gia đình thiếu đất sản xuất.

Đến ngày 24/9/1999, UBND huyện Tam Nông ban hành Quyết định số 178/QĐ-UB cấp cho ông Lê Văn Chảy tổng diện tích 69.121m2, bao gồm thửa 464 diện tích 37.362m2 và thửa 465 diện tích 31.759m2. Bà Thái Thị Ẩn không thống nhất với quyết định trên của UBND huyện Tam Nông nên tiếp tục có đơn khiếu nại.

Qua kết quả xác minh, việc khiếu nại của bà Thái Thị Ẩn không có cơ sở xem xét vì phần đất tranh chấp đã được gia đình ông Lê Văn Chảy quản lý sử dụng từ năm 1986 cho đến năm 1999, ông Chảy được cấp QSDĐ và đã chuyển nhượng cho người khác. Từ các cơ sở trên, UBND tỉnh quyết định hủy Quyết định số 96/QĐ.UB ngày 17/3/1994 của UBND huyện Tam Nông; giao UBND huyện Tam Nông hướng dẫn bà Thái Thị Ẩn khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phòng BĐTL

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn