Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp

Cập nhật ngày: 18/06/2020 05:31:02

Qua 6 tháng đầu năm 2020, công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp đạt được một số kết quả nổi bật. Trong đó, công tác cải cách tổ chức, bộ máy cơ quan được thực hiện nghiêm túc, tổ chức tiếp nhận 5 công chức, xét tuyển 3 viên chức, thực hiện quy trình bổ nhiệm 5 lãnh đạo cấp phòng, tinh giản biên chế 2 trường hợp. Với những nỗ lực của Ban Giám đốc, hiện nay, đội ngũ công chức, viên chức của Sở đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới (Sở Tư pháp đã sử dụng 33/34 biên chế hành chính, 16/20 biên chế sự nghiệp).


Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức Sở Tư pháp được nâng cao

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, Sở Tư pháp đã cử 6 trường hợp tham gia các lớp Trung cấp, Cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng quản lý cấp phòng và 1 trường hợp tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở. Ngoài ra, từ đây đến cuối năm, Sở Tư pháp tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chứng thực, công tác xử lý vi phạm hành chính, hòa giải ở cơ sở cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp huyện, cấp xã,...

Sở Tư pháp tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả tại nhà trên Trang thông tin điện tử, Zalo, Facebook của Sở, Trang tin hoạt động tuần. Qua 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã tiếp nhận hơn 3.400 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận Một cửa 2.433 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến hơn 1.000 hồ sơ (đạt hơn 29%), trả qua dịch vụ bưu chính hơn 1.600 hồ sơ.

Sở đã phối hợp với các ngành, đơn vị trong tỉnh rà soát các thủ tục, công việc liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp. Trên cơ sở đó, Sở tổng hợp đề xuất UBND tỉnh, Bộ Tư pháp xem xét sửa đổi các quy định có liên quan đến việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm hạn chế việc yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong việc giải quyết các vấn đề khác; liên thông dữ liệu với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong thực hiện thủ tục cấp giấy đăng ký khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, góp phần rút ngắn thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính này (6 tháng đầu năm đã chuyển sang Bảo hiểm xã hội hơn 7.200 thông tin đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi).


Tập huấn nghiệp vụ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã năm 2020

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính nhằm góp phần phòng, chống dịch, đồng thời đảm bảo nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, Sở theo dõi chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh qua phần mềm theo dõi công việc; tiếp nhận và xử lý nhanh các phản ánh, kiến nghị trên Tổng đài dịch vụ công 1022 (tiếp nhận và giải quyết 4/4 phản ánh, kiến nghị ở cấp 2). Đồng thời, Sở tiếp tục đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc, áp dụng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc (phòng họp không giấy, tổ chức họp trực tuyến, điều hành công việc qua email, group zalo,...). Với các nội dung cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, có trọng tâm ngay trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp tin tưởng đạt và vượt chỉ số cải cách hành chính so với năm 2019, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

CK

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn