Anh Huỳnh Ngọc Trước
Người xây dựng các phong trào thi đua trong tổ chức Công đoàn

Cập nhật ngày: 13/08/2012 04:40:03

Trước đây là cán bộ phụ trách thi đua tổ chức Công đoàn, anh Huỳnh Ngọc Trước (hiện là Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế) đã làm tốt công tác tham mưu tổ chức xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Công đoàn.

Xác định việc nhân rộng các điển hình trước tiên là phải xây dựng được các điển hình, mà các điển hình chỉ có thể xuất hiện qua các phong trào thi đua (PTTĐ). Do đó, hàng năm anh Huỳnh Ngọc Trước đều tham mưu phát động PTTĐ lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đồng thời đề xuất tổng kết khen thưởng và chọn ra các nhân tố điển hình để tổ chức nhân rộng. Các PTTĐ phải được các cấp Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp và cụ thể hóa thành các nội dung thi đua phù hợp với chuyên môn và điều kiện công việc của từng đơn vị.

Ngoài ra, để phát hiện các mô hình điển hình và các cá nhân điển hình, trong các PTTĐ do Công đoàn phát động, anh mạnh dạn đề xuất hình thức ký kết giao ước thi đua, yêu cầu các cấp Công đoàn phải đăng ký việc làm thiết thực, công trình, sản phẩm, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật... Từ đó, xuất hiện nhiều PTTĐ ở cơ sở như: PTTĐ “Hai tốt”, lao động sáng tạo ở CĐCS Công ty CP XNK Y tế Domesco, Công đoàn ngành Y tế, phong trào “Hùn vốn cất nhà” ở các CĐCS thuộc LĐLĐ huyện Tân Hồng... Qua đó đã tạo ra nhiều mô hình hay như mô hình thi đua trường học ở trường THPT Tháp Mười, mô hình góp vốn tương trợ các công đoàn xã, phường; cuộc vận động 8 giờ làm việc hiệu quả được phổ biến nhân rộng trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và thay đổi hình thức tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động sang hình thức sân chơi, tổ chức hội thi “Đôi tay vàng”...

Trong số các điển hình được phát hiện và nhân rộng qua các PTTĐ do Công đoàn phát động đã có rất nhiều mô hình, điển hình đến nay vẫn còn tiếp tục được phổ biến và được nhiều địa phương nghiên cứu học tập...

TL

Gửi bình luận của bạn