Lai Vung thực hiện dự án xây dựng hầm khí sinh học

Cập nhật ngày: 22/08/2012 05:43:56

Trạm Khuyến nông huyện Lai Vung đang triển khai thực hiện Dự án xây dựng hầm khí sinh học ở 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới (dự án được Hà Lan hỗ trợ 1 phần tiền công xây dựng, mỗi hầm 2 triệu 400 ngàn đồng). Điều kiện để được hỗ trợ là hộ nuôi heo với số lượng từ 50 con trở lên. Hiện xã Long Thắng đã có 1 hộ xây dựng hoàn thành hầm khí theo thiết kế dự án đã duyệt, tổng kinh phí xây dựng trên 12 triệu đồng. Ngoài 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới, Trạm Khuyến nông huyện Lai Vung còn triển khai dự án này ở các địa phương còn lại trong huyện.

Mỹ Thức

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn