Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động kết hợp với Tháng công nhân năm 2023

Cập nhật ngày: 08/01/2023 18:21:45

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (AT,VSLĐ) năm 2023. Theo đó, Tháng hành động về AT,VSLĐ từ ngày 1-31/5/2023. Cấp tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về AT,VSLĐ kết hợp với Tháng công nhân. Riêng cấp huyện, UBND huyện, thành phố  tùy theo điều kiện của địa phương tổ chức lễ phát động, mít tinh hưởng ứng hành động về Tháng AT,VSLĐ trên địa bàn.


Các ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt các biện pháp làm việc an toàn, góp phần phòng, chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Được biết, Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2023 có chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” và tập trung vào các hoạt động như: đổi mới, đa dạng các hoạt động thông tin tuyên truyền; thực hiện rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động cao…

Thông qua Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2023, góp phần thúc đẩy, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về AT,VSLĐ. Nhất là rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá rủi ro về AT,VSLĐ cũng như chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn