Thông tin cơ bản về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023

Cập nhật ngày: 12/09/2022 18:30:59

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, bộ, ngành, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Đồng Tháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh (HS), sinh viên (SV) năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Mức đóng BHYT

HS, SV thuộc đối tượng tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ 40% mệnh giá thẻ BHYT. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 30%, ngân sách địa phương hỗ trợ 10%.

Mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Lương cơ sở tại thời điểm là 1.490.000 đồng x 4,5% = 67.050 đồng, trong đó: HS, SV tự đóng 60%: 67.050 đồng x 60% = 40.230 đồng/tháng; ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng 40%: 67.050 đồng x 40% = 26.820 đồng/tháng.

2. Các đợt thu và phát hành thẻ BHYT

Đợt 1: thu trong tháng 9/2022, thẻ BHYT có giá trị 15 tháng, từ ngày 1/10/2022 - 31/12/2023. Đợt 2: thu trong tháng 12/2022, thẻ BHYT có giá trị 12 tháng, từ ngày 1/1/2023 - 31/12/2023. Đợt 3: thu trong tháng 3/2023, thẻ BHYT có giá trị 9 tháng từ ngày 1/4/2023 - 31/12/2023.

Ngoài các đợt tập trung trên, hàng tháng khi HS, SV có nhu cầu đăng ký tham gia BHYT thì vẫn thực hiện thu và phát hành thẻ BHYT nhưng số tiền thu và giá trị sử dụng thẻ BHYT phải đảm bảo từ 3 tháng trở lên.

Đối với SV năm cuối, thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30/9 của năm học cuối.

HS, SV trong năm học trước chưa tham gia BHYT được lựa chọn theo các đợt phát hành thẻ BHYT để tham gia hoặc tham gia bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng phải đảm bảo thẻ BHYT có giá trị từ đủ 3 tháng trở lên.

3. Phương thức đóng

HS, SV có thể chọn 1 trong 2 hình thức đóng BHYT như sau: đóng tiền BHYT cho nhà trường nơi HS, SV đang theo học; đóng tiền trực tiếp vào tài khoản chuyên thu của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

V.H

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn