Lai Vung

Trong 5 năm, kỷ luật 81 đảng viên

Cập nhật ngày: 16/05/2014 05:48:44

Huyện ủy Lai Vung cho biết, từ năm 2010 - 2014, qua kiểm tra đảng viên (ĐV) và tổ chức đảng cơ sở 12 xã thị trấn, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã phát hiện và thi hành kỷ luật 81 trường hợp ĐV sai phạm. Trong đó, khai trừ 10, cách chức 6, cảnh cáo 29, khiển trách 36. ĐV vi phạm nhiều nhất là về phẩm chất đạo đức, lối sống với 28 đồng chí; thiếu trách nhiệm 15 đồng chí; chấp hành chưa nghiêm Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách pháp luật 11 đồng chí; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ 8 và các vi phạm khác 19 trường hợp.

Đây là giai đoạn có số ĐV bị thi hành kỷ luật nhiều nhất từ trước đến nay. Điều đó thể hiện tính nghiêm túc, kiên quyết thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI). Hầu hết các cá nhân, tổ chức bị thi hành kỷ luật đã nhận thức được sai phạm, việc thi hành kỷ luật là thỏa đáng và nghiêm túc thực hiện hình thức kỷ luật.

Để hạn chế sai phạm của ĐV, thời gian tới, Đảng bộ huyện Lai Vung sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các Chi, Đảng bộ cơ sở để kịp thời phát hiện xử lý và chấn chỉnh những ĐV sai phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, tư tưởng, chính trị, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, ĐV, công chức, viên chức về mục đích lý tưởng của Đảng; phẩm chất đạo đức, tư cách của người ĐV thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong việc thực thi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Nguyên Hãn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn