Sử dụng thí điểm căn cước công dân gắn chíp trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Cập nhật ngày: 16/03/2022 11:05:02

ĐTO - Sở Y tế vừa đề nghị lãnh đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nghiên cứu chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị triển khai tiếp đón, tổ chức khám, chữa bệnh cho người bệnh có căn cước công dân (CCCD) gắn chíp tích hợp mã thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hoặc qua ứng dụng VNEID.

Theo đó, cơ sở khám chữa bệnh thông báo công khai cho người bệnh biết và triển khai tiếp đón người bệnh khi đi khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD có gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNEID (chỉ áp dụng đối với công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cung cấp).

Đối với người bệnh đã được cấp CCCD có gắn chíp, trường hợp khi kiểm tra CCCD (quét mã QR code) hoặc qua ứng dụng VNEID đã có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT thì cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin về BHYT và tiếp đón người bệnh theo quy trình KCB BHYT hiện hành. Đồng thời thông tin cho người bệnh biết để đi khám chữa bệnh BHYT kể từ lần sau bằng CCCD gắn chíp hoặc bằng ứng dụng VNEID. Trường hợp khi kiểm tra thông tin nhưng không có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT thì giải thích để người bệnh đó biết tình trạng của thẻ BHYT trên CCCD chưa thể thực hiện được; thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh BHYT hiện hành (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh).

Đối với người bệnh chưa được cấp CCCD có gắn chíp, thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh BHYT hiện hành (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh).

PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn